Urząd Miasta i Gminy Sieniawa
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 ... 8 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłAdam Woś2019-11-18
Publikujący Andrzej Czyż 2019-11-18 14:03
Modyfikacja Andrzej Czyż 2019-12-09 09:49

Załączniki:

Informacja o udzieleniu zamówienia-kredyt Plik pdf 41.81 KB
Protokół z postepowania o udzielenie kredytu Plik pdf 799.14 KB
Informacja z otwarcia ofert Kredyt Plik pdf 56.33 KB
Rb-Z za III kw. 2019 r. Plik pdf 100.95 KB
Rb-NDS za III kw. 2019 r. Plik pdf 200.02 KB
Rb-N za III kw. 2019 r. Plik pdf 262.74 KB
Rb-28S za III kw. 2019 r. Plik pdf 1.27 MB
Rb-27S za III kw. 2019 r. Plik pdf 783.06 KB
Rb-Z za IV kw. 2018r. Plik pdf 113.24 KB
Rb-NDS za IV kw. 2018 r. Plik pdf 200.18 KB
Rb-N za IV kw. 2018r. Plik pdf 131.95 KB
Rb-28S za IV kw. 2018 r. Plik pdf 280.50 KB
Rb-27S za IV kw. 2018 r. Plik pdf 825.22 KB
RB-Z za 2017 r. Plik pdf 111.55 KB
Rb-NDS za 2017 r. Plik pdf 96.11 KB
Rb-N za 2017 r. Plik pdf 262.64 KB
Rb-28S za 2017 r. Plik pdf 1.14 MB
Rb-27S za 2017 r. Plik pdf 216.43 KB
8. Uchwała Nr 12.47.2018 RIO - opinia o WPF na lata 2019-2033 Plik pdf 145.08 KB
7. Uchwała RM Nr II.13.2018 - WPF 2019-2033 Plik pdf 564.21 KB
7. Uchwała Nr X.77.2019 - Zmiana WPF - 29.10.2019 r. Plik pdf 2.27 MB
6. Uchwała Nr 12.27.2019 RIO - opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sieniawa na lata 2019-2033 Plik pdf 1.25 MB
5.Uchwała Nr 12.48.2018 RIO - opinia o projekcie budżetu na 2019 rok Plik pdf 126.37 KB
4.Uchwała Nr VI.55.2019 Absolutorium za 2018 r. Plik pdf 65.15 KB
4. Uchwała Nr XXXIX.248.2018 Absolutorium za 2017 r. Plik pdf 40.87 KB
3. Uchwała RIO Nr 12.41.2018 - wykonanie budżetu za 2017 rok Plik pdf 173.34 KB
3. Uchwała RIO Nr 12.38.2019 - wykonanie budżetu za 2018 rok Plik pdf 162.98 KB
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok Plik pdf 26.81 MB
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok Plik pdf 2.97 MB
1. Uchwała Nr X.76.2019 - 29.10.2019 - zmiany w budżecie Plik pdf 1.59 MB
1. Uchwała Nr II.12.2018 - Uchwała Budżetowa na 2019 r. Plik pdf 1.38 MB
Ogłoszenie o zamówieniu kredyt Plik pdf 835.15 KB
7. Sieniawa - zał. nr 6 do siwz formularz wycena kredytu Plik xls 36.50 KB
6. Sieniawa - zał nr 5 do siwz formularz ofertowy. Plik doc 35.27 KB
5. Sieniawa - zał. nr 4 _Ośw. grupa kapitałowa Plik doc 129.50 KB
4. Sieniawa - zał nr 3_ wzór_oświadczenia-z-art-25a-ust-1-upzp-warunki-udzialu. Plik doc 24.05 KB
3. Sieniawa - zał nr 2_do siwz ośw. art.25a upzp - podstawy wykluczenia. Plik doc 24.69 KB
2. Sieniawa - zał. nr 1 do siwz_opz. Plik doc 22.49 KB
Oświadczenie o braku zajęć egz. Plik pdf 23.74 KB
SIWZ Kredyt Plik pdf 1.10 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłAdam Woś2019-11-13
Publikujący Andrzej Czyż 2019-11-13 11:12
Modyfikacja Andrzej Czyż 2019-12-10 14:17
Przebudowa dróg gminnych
Część I - PRZEBUDOWA (REMONT) DROGI GMINNEJ CZĘŚCI DZIAŁKI NR 336 W KM 0+000-0+290 W MIEJSCOWOŚCI DYBKÓW
Część II - PRZEBUDOWA (REMONT) DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZERCE DZIAŁKA NR EWID. 39 W KM 0+000-0+300
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłAdam Woś2019-10-15
Publikujący Andrzej Czyż 2019-10-15 10:12
Modyfikacja Andrzej Czyż 2019-11-06 15:10
Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Miasta i Gminy Sieniawa
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłAdam Woś2019-09-19
Publikujący Andrzej Czyż 2019-09-19 14:06
Modyfikacja Andrzej Czyż 2019-10-04 13:22
Na "Budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Pigany, dz. Nr ewid. 414,407/1, 386 w km 0+000-0+470 gm. Sieniawa"

Załączniki:

Unieważnienie Plik pdf 139.73 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłAdam Woś2019-08-21
Publikujący administrator 2019-08-21 13:39
Modyfikacja administrator 2019-08-21 13:40

Załączniki:

wybór oferty Plik pdf 281.01 KB
Wybór oferty Plik pdf 260.82 KB
Ogłoszenie o otwarciu ofert Plik pdf 187.33 KB
Zapytanie ofertowe Plik pdf 2.90 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłJanusz Świt2019-08-06
Publikujący Eryk Ceglak 2019-08-06 10:20
Modyfikacja Andrzej Czyż 2019-08-26 10:17

Załączniki:

Zapytanie ofertowe Plik pdf 2.64 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłJanusz Świt2019-08-05
Publikujący Eryk Ceglak 2019-08-06 10:25
Modyfikacja Eryk Ceglak 2019-08-06 10:27
Gmina  Sieniawa ogłasza otwarty nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020, oś priorytetowa IV OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, działanie - 4.1 Zapobieganie i Zwalczanie Zagrożeń, Typ projektu: Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP nr RPPK.04.01.00-IZ.00-18-004/18
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłJanusz Świt2019-03-27
Publikujący administrator 2019-03-27 13:16
Modyfikacja administrator 2019-04-18 14:01
udzielenie kredytu dlugoterminowego w wysokości 4 000 000 zł
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłAdam Woś2018-11-29
Publikujący administrator 2018-11-29 22:26
Modyfikacja administrator 2018-12-12 14:19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 € prowadzonego w trybie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

Wyjaśnienia treści SIWZ Plik pdf 405.91 KB
SIWZ po zmianach Plik pdf 12.90 MB
SWIZ Plik pdf 10.49 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłAdam Woś2018-10-24
Publikujący administrator 2018-10-24 10:09
Modyfikacja administrator 2018-10-29 11:30
Przebudowa drogi dz. nr ewid. 535 w m. Czerwona Wola w km 0+000-0+202; 0+550-0+856; 0+860-0_960 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłAdam Woś2018-10-03
Publikujący administrator 2018-10-03 15:15
Modyfikacja administrator 2018-10-18 15:35
Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi gminnej nr 110935R  w Sieniawie
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłAdam Woś2018-09-18
Publikujący administrator 2018-09-18 15:02
Modyfikacja administrator 2018-10-03 15:21
"Przebudowa drogi na częci działki nr 248, 315 w m. Rudka" oraz "Przebudowa drogi na częci działki nr 815, 872 w m. Rudka"
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłAdam Woś2018-08-24
Publikujący administrator 2018-08-24 13:19
Modyfikacja administrator 2018-09-10 14:56
"Przebudowa drogi dz. nr ewid 805, 815 w miejscowości Rudka w km 0+000- 0+317" - usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłAdam Woś2018-08-16
Publikujący administrator 2018-08-16 11:51
Modyfikacja administrator 2018-08-31 16:44
Przygotowanie, dowóz i wydawanie obiadów w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłAdam Woś2018-07-03
Publikujący administrator 2018-07-03 13:40
Modyfikacja administrator 2018-07-11 15:00
Dostawa, montaż i ustawienie wyposażenia dla hali sportowej i basenu w ramach projektu pn. :
„Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Sieniawie dla poprawy warunków edukacji, 37-530 Sieniawa ul. Rynek 4”

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłAdam Woś2018-06-27
Publikujący administrator 2018-06-27 10:54
Modyfikacja administrator 2018-07-09 14:48

Załączniki:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Plik doc 26.88 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłAdam Woś2018-06-04
Publikujący administrator 2018-06-04 15:25
Modyfikacja administrator 2018-06-04 15:26
Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drogi dz nr ewid. 198, 206 w m. Dobra
w km 0+000 - 0+480
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłAdam Woś2018-05-24
Publikujący administrator 2018-05-24 15:19
Modyfikacja administrator 2018-05-24 15:19
Przebudowa drogi dz. nr ewid. 198, 206 w miejscowości Dobra w km 0+000- 0+480 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłAdam Woś2018-05-09
Publikujący administrator 2018-05-09 11:59
Modyfikacja Eryk Ceglak 2018-05-24 15:01
Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych do sortowni odpadów selektywnie zebranych i zmieszanych do sortowni odpadów komunalnych w Giedlarowej z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłJarosław Saidło2017-11-20
Publikujący administrator 2017-11-20 11:56
Modyfikacja administrator 2017-11-20 11:57
Informacja z otwarcia ofert Zakup energii elektrycznej do budynków bedących w zarządzie Gminy Sieniawa
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłJarosław Saidło2017-11-17
Publikujący administrator 2017-11-17 09:47
Modyfikacja administrator 2017-11-17 09:48
Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drogi 270 w m. Czerce  - klęski żywiołowe.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłJarosław Saidło2017-11-16
Publikujący administrator 2017-11-16 13:38
Modyfikacja administrator 2017-11-17 10:38
Urząd Miasta i Gminy Sieniawaul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa tel. (16) 622 73 01 email: urzad@sieniawa.pl
Wygenerowano: 16 grudnia 2019r. 04:14:45
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.