Urząd Miasta i Gminy Sieniawa
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 ... 8 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe Plik pdf 2.90 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłJanusz Świt2019-08-06
Publikujący Eryk Ceglak 2019-08-06 10:20
Modyfikacja Eryk Ceglak 2019-08-06 10:24

Załączniki:

Zapytanie ofertowe Plik pdf 2.64 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłJanusz Świt2019-08-05
Publikujący Eryk Ceglak 2019-08-06 10:25
Modyfikacja Eryk Ceglak 2019-08-06 10:27
Gmina  Sieniawa ogłasza otwarty nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020, oś priorytetowa IV OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, działanie - 4.1 Zapobieganie i Zwalczanie Zagrożeń, Typ projektu: Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP nr RPPK.04.01.00-IZ.00-18-004/18
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłJanusz Świt2019-03-27
Publikujący administrator 2019-03-27 13:16
Modyfikacja administrator 2019-04-18 14:01
udzielenie kredytu dlugoterminowego w wysokości 4 000 000 zł
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłAdam Woś2018-11-29
Publikujący administrator 2018-11-29 22:26
Modyfikacja administrator 2018-12-12 14:19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 € prowadzonego w trybie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

SIWZ po zmianach Plik pdf 12.90 MB
SWIZ Plik pdf 10.49 MB
Wyjaśnienia treści SIWZ Plik pdf 405.91 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłAdam Woś2018-10-24
Publikujący administrator 2018-10-24 10:09
Modyfikacja administrator 2018-10-29 11:30
Przebudowa drogi dz. nr ewid. 535 w m. Czerwona Wola w km 0+000-0+202; 0+550-0+856; 0+860-0_960 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłAdam Woś2018-10-03
Publikujący administrator 2018-10-03 15:15
Modyfikacja administrator 2018-10-18 15:35
Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi gminnej nr 110935R  w Sieniawie
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłAdam Woś2018-09-18
Publikujący administrator 2018-09-18 15:02
Modyfikacja administrator 2018-10-03 15:21
"Przebudowa drogi na częci działki nr 248, 315 w m. Rudka" oraz "Przebudowa drogi na częci działki nr 815, 872 w m. Rudka"
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłAdam Woś2018-08-24
Publikujący administrator 2018-08-24 13:19
Modyfikacja administrator 2018-09-10 14:56
"Przebudowa drogi dz. nr ewid 805, 815 w miejscowości Rudka w km 0+000- 0+317" - usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłAdam Woś2018-08-16
Publikujący administrator 2018-08-16 11:51
Modyfikacja administrator 2018-08-31 16:44
Przygotowanie, dowóz i wydawanie obiadów w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłAdam Woś2018-07-03
Publikujący administrator 2018-07-03 13:40
Modyfikacja administrator 2018-07-11 15:00
Dostawa, montaż i ustawienie wyposażenia dla hali sportowej i basenu w ramach projektu pn. :
„Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Sieniawie dla poprawy warunków edukacji, 37-530 Sieniawa ul. Rynek 4”

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłAdam Woś2018-06-27
Publikujący administrator 2018-06-27 10:54
Modyfikacja administrator 2018-07-09 14:48

Załączniki:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Plik doc 26.88 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłAdam Woś2018-06-04
Publikujący administrator 2018-06-04 15:25
Modyfikacja administrator 2018-06-04 15:26
Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drogi dz nr ewid. 198, 206 w m. Dobra
w km 0+000 - 0+480
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłAdam Woś2018-05-24
Publikujący administrator 2018-05-24 15:19
Modyfikacja administrator 2018-05-24 15:19
Przebudowa drogi dz. nr ewid. 198, 206 w miejscowości Dobra w km 0+000- 0+480 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłAdam Woś2018-05-09
Publikujący administrator 2018-05-09 11:59
Modyfikacja Eryk Ceglak 2018-05-24 15:01
Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych do sortowni odpadów selektywnie zebranych i zmieszanych do sortowni odpadów komunalnych w Giedlarowej z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłJarosław Saidło2017-11-20
Publikujący administrator 2017-11-20 11:56
Modyfikacja administrator 2017-11-20 11:57
Informacja z otwarcia ofert Zakup energii elektrycznej do budynków bedących w zarządzie Gminy Sieniawa
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłJarosław Saidło2017-11-17
Publikujący administrator 2017-11-17 09:47
Modyfikacja administrator 2017-11-17 09:48
Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drogi 270 w m. Czerce  - klęski żywiołowe.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłJarosław Saidło2017-11-16
Publikujący administrator 2017-11-16 13:38
Modyfikacja administrator 2017-11-17 10:38
Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenie kredytu bankowego długoterminowego do kwoty 7 710 000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spratę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłJarosław Saidło2017-11-15
Publikujący administrator 2017-11-15 12:02
Modyfikacja administrator 2017-11-15 12:03
Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych do sortowni odpadów selektywnie zebranych i zmieszanych do sortowni odpadów komunalnych w Giedlarowej z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłJarosław Saidło2017-11-10
Publikujący administrator 2017-11-10 15:05
Modyfikacja administrator 2017-11-14 08:53
Przebudowa drogi dz. Nr ewid. 270 w miejscowości Czerce w km 0+000- 0+850 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator12017-10-31
Publikujący administrator 2017-10-31 12:29
Modyfikacja administrator 2017-10-31 12:32
Rozwój zasobów kultury Gminy Sieniawa poprzez przebudowę i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych zespołu kościoła p.w.Sw. Jana Chrzciciela

Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert Plik doc 83.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłJarosław Saidło2017-10-17
Publikujący administrator 2017-10-17 14:11
Modyfikacja administrator 2017-10-18 08:59
Rozwój zasobów kultury Gminy Sieniawa poprzez remont, przebudowę i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych zespołu kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator12017-09-29
Publikujący Eryk Ceglak 2017-09-29 11:50
Modyfikacja administrator 2017-10-12 15:17
Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenie kredytu bankowego długoterminowego do kwoty 7 710 000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spratę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych

Załączniki:

2017 - wykaz umów kredytowych i pożyczkowych do WPF Plik xls 41.00 KB
Absolutorium za 2016 rok Plik pdf 310.30 KB
Instrukcja_wypelniania_jedz Plik pdf 1.13 MB
Odpowiedź na pytania Strona interenetowa RG 271.6.2017 Plik pdf 1.65 MB
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę udzielenia kredytu bankowego długoterminowego Plik pdf 3.94 MB
Opinia RIO z wyk. budżetu za 2016 rok Plik pdf 1.87 MB
RB-27S za IV kw. 2016 r. - korekta nr 1 Plik pdf 729.06 KB
Rb-27S za II kw. 2017 Plik pdf 752.00 KB
Rb-28S za II kw. 2017 r. korekta nr 1 Plik pdf 1.13 MB
Rb-28S za IV kw. 2016 r..pdf - korekta nr 1 Plik pdf 1.17 MB
Rb-N za II kw. 2017 r. - korekta nr 1 Plik pdf 261.81 KB
Rb-N za IV kw. 2016 r. Plik pdf 262.28 KB
Rb-NDS za II kw. 2017 r. - korekta nr 1 Plik pdf 174.32 KB
Rb-NDS za IV kw. 2016 r. - korekta nr 1 Plik pdf 174.19 KB
Rb-Z za II kw. 2017 r. - korekta nr 1 Plik pdf 99.93 KB
Rb-Z za IV kw. 2016 r..pdf - korekta nr 1 Plik pdf 104.48 KB
SIWZ kredyt. Plik doc 53.81 KB
Uchwała Nr 12.14.2017 RIO w sprawie sfinansowania deficytu budżetu Plik pdf 92.26 KB
Uchwała Nr 12.25.2017 RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Plik pdf 130.83 KB
Uchwała Nr 12_32_2017 RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Sieniawa kredytu Plik pdf 1.07 MB
Uchwała Nr XXIII.139.2016 w sprawie Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Sieniawa na 2017 rok Plik pdf 1.37 MB
Uchwała Nr XXIII.140.2016 w sprawie uchwalenia WPF na 2017 r. Plik pdf 354.35 KB
Uchwała Nr XXX.185.2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. Plik pdf 98.37 KB
Uchwała Nr XXX.186.2017 w sprawie zmiany WPF na 2017 r. Plik pdf 3.08 MB
Uchwała Nr XXX.187.2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu Plik pdf 298.55 KB
Zał 1 do siwz - wykaz dok. do badania zdolności. Plik doc 15.66 KB
Zał 2 do siwz - projekt umowy. Plik doc 28.62 KB
Zał 3 do siwz - jednolity dokument zamówienia Plik doc 176.00 KB
Zał 4 do siwz - formularz ofertowy. Plik doc 15.10 KB
Zał 5 do siwz - oświedczenie Grupy Kapitałowe. Plik doc 13.48 KB
Zał 6 do SIWZ Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych. Plik doc 13.94 KB
Zał 7 do SIWZ Oświadczenie o braku orzeczenia wobec wykonawcy środka zapobiegawczego zakazu ubiegania sie o zamówienie publiczne. Plik doc 14.93 KB
Zał 8 do SIWZ Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych Plik doc 93.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłJarosław Saidło2017-09-20
Publikujący administrator 2017-09-20 13:24
Modyfikacja administrator 2017-10-18 09:01
Urząd Miasta i Gminy Sieniawaul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa tel. (16) 622 73 01 email: urzad@sieniawa.pl
Wygenerowano: 20 sierpnia 2019r. 05:59:56
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.