XML
SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie zapraszamy do korzystania ze stron BIP
Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie


Art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) nakładają na nasz Urząd obowiązek tworzenia urzędowego publikatora teleinformatycznego – Biuletynu Informacji Publicznej, w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Biuletyn Informacji Publicznej spełnia wymagania określone w ustawie, jak i w przepisach wykonawczych, zawartych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 10, poz. 68).

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2009-03-05
Publikujący administrator 2009-03-05 13:34
Modyfikacja administrator 2018-02-14 09:33
Dodano do archiwum administrator