XML
Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza
Każdemu mieszkańcowi Miasta i Gminy Sieniawa przysługuje prawo inicjatywy uchwałodawczej. Przygotowany przez grupę mieszkańców Miasta i Gminy Sieniawa projekt uchwały, który spełnia wymogi formalne stanie się przedmiotem obrad Rady Miejskiej.

Obywatelski projekt uchwały może złożyć grupa co najmniej 200 mieszkańców Miasta i Gminy Sieniawa posiadających czynne prawa wyborcze do Rady.

Szcegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi jakim muszą odpowiadać składane projekty określa Uchwała Nr XI/102/2019 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłBarbara Matyja2019-12-02
Publikujący Barbara Matyja 2019-12-17 13:00
Modyfikacja Barbara Matyja 2019-12-17 13:05