XML
Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Przeworskiego w 2022 roku
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 945) Powiat Przeworski realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rzadowej polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.
W 2022 roku Starosta Przeworski na podstawie art. 9 ww. ustawy ustalił 3 punkty, w których będą realizowane zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.
PUNKT W SIENIAWIE:
- w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie nieodpłatnej pomocy prawnej bedzie udzielała Pani Aneta Bielec - Adwokat we wtorki w godz. od 9.00 do 13.00;
- w siedzibie Zespołu Szkół w Sieniawie nieodpłatną pomoc świadczą Prawmicy Fundacji Centrum Poradnictwa Prawnego "Prawnikon" z siedzibą w Rzeszowie w piątki w godz. od 13.00 do 17.00.
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłBarbara Matyja2021-12-30
Publikujący Barbara Matyja 2022-01-04 15:25
Modyfikacja Barbara Matyja 2022-02-23 13:30