XML
PRZETARG - udzielenie kredytu
Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenie kredytu bankowego długoterminowego do kwoty 7 710 000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spratę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
2017 - wykaz umów kredytowych i pożyczkowych do WPF Plik xls 41.00 KB
Absolutorium za 2016 rok Plik pdf 310.30 KB
Instrukcja_wypelniania_jedz Plik pdf 1.13 MB
Odpowiedź na pytania Strona interenetowa RG 271.6.2017 Plik pdf 1.65 MB
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę udzielenia kredytu bankowego długoterminowego Plik pdf 3.94 MB
Opinia RIO z wyk. budżetu za 2016 rok Plik pdf 1.87 MB
RB-27S za IV kw. 2016 r. - korekta nr 1 Plik pdf 729.06 KB
Rb-27S za II kw. 2017 Plik pdf 752.00 KB
Rb-28S za II kw. 2017 r. korekta nr 1 Plik pdf 1.13 MB
Rb-28S za IV kw. 2016 r..pdf - korekta nr 1 Plik pdf 1.17 MB
Rb-N za II kw. 2017 r. - korekta nr 1 Plik pdf 261.81 KB
Rb-N za IV kw. 2016 r. Plik pdf 262.28 KB
Rb-NDS za II kw. 2017 r. - korekta nr 1 Plik pdf 174.32 KB
Rb-NDS za IV kw. 2016 r. - korekta nr 1 Plik pdf 174.19 KB
Rb-Z za II kw. 2017 r. - korekta nr 1 Plik pdf 99.93 KB
Rb-Z za IV kw. 2016 r..pdf - korekta nr 1 Plik pdf 104.48 KB
SIWZ kredyt. Plik doc 53.81 KB
Uchwała Nr 12.14.2017 RIO w sprawie sfinansowania deficytu budżetu Plik pdf 92.26 KB
Uchwała Nr 12.25.2017 RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Plik pdf 130.83 KB
Uchwała Nr 12_32_2017 RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Sieniawa kredytu Plik pdf 1.07 MB
Uchwała Nr XXIII.139.2016 w sprawie Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Sieniawa na 2017 rok Plik pdf 1.37 MB
Uchwała Nr XXIII.140.2016 w sprawie uchwalenia WPF na 2017 r. Plik pdf 354.35 KB
Uchwała Nr XXX.185.2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. Plik pdf 98.37 KB
Uchwała Nr XXX.186.2017 w sprawie zmiany WPF na 2017 r. Plik pdf 3.08 MB
Uchwała Nr XXX.187.2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu Plik pdf 298.55 KB
Zał 1 do siwz - wykaz dok. do badania zdolności. Plik doc 15.66 KB
Zał 2 do siwz - projekt umowy. Plik doc 28.62 KB
Zał 3 do siwz - jednolity dokument zamówienia Plik doc 176.00 KB
Zał 4 do siwz - formularz ofertowy. Plik doc 15.10 KB
Zał 5 do siwz - oświedczenie Grupy Kapitałowe. Plik doc 13.48 KB
Zał 6 do SIWZ Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych. Plik doc 13.94 KB
Zał 7 do SIWZ Oświadczenie o braku orzeczenia wobec wykonawcy środka zapobiegawczego zakazu ubiegania sie o zamówienie publiczne. Plik doc 14.93 KB
Zał 8 do SIWZ Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych Plik doc 93.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłJarosław Saidło2017-09-20
Publikujący administrator 2017-09-20 13:24
Modyfikacja administrator 2017-10-18 09:01