XML
INFORMACJA - wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
w dniu 11.02.2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie ul. Rynek 1 został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanych budynkami przy ul. Rynek 1 w budynku Ratusza (parter od strony połudiowej), przy ul. Piłsudskiego 4 (przystanek autobusowy) w którym mieszczą się lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy Sieniawa przeznaczone do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego na okres dłuższy niż 3 lata
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2016-02-11
Publikujący administrator 2016-02-11 15:32