XML
Protokół z otwarcia ofert

 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: organizacja i przeprowadzenie szkoleń/kursów/treningów/terapii dla Uczestników Projektu pn. Czas na aktywność w gminie Sieniawa realizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie współfinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO i realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Protokół z otwarcia ofert Plik pdf 270.82 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2014-03-26
Publikujący -