CENA WODY I ŚCIEKÓW
 
Miasto i Gmina Sieniawa, jako podmiot prowadzący działalność z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków informuje, iż począwszy od dnia 01 listopada 2020 r. opłata za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki obliczana będzie na podstawie obowiązującej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Sieniawa, zatwierdzonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją Nr RZ.RET.070.3.27.2018.AS z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Wysokość cen za dostarczanie wody: w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy, tj. od 29 maja 2020 r. do 19 listopada 2020 r. (na podstawie w/w decyzji organu regulacyjnego):
Lp. Taryfowa grupa odbiorców usług Wyszczególnienie Cena netto Cena z VAT
1 Grupa 1
(gospodarstwa domowe)
Cena za 1 m³ dostarczonej wody 5,02 zł 5,42 zł
4,50 zł
z dopłatą*
2 Grupa 2
(przedsiębiorstwa)
Cena za 1 m³ dostarczonej wody 5,02 zł  
5,42 zł
 
 
* Rada Miejska w Sieniawie podjęła Uchwałę Nr X/82/2019 o dopłacie do ceny taryfowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbiorców usług – gospodarstw domowych w okresie od 01 stycznia 2020 r. w wysokości 0,92 zł / m³ brutto.
Zgodnie z powyższym cena wody w okresie obowiązywania taryfy wynosi 4,50 zł brutto / m³ dla gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Sieniawa.
 
Wysokość cen za odprowadzanie ścieków: w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy, tj. od 29 maja 2020 r. do 19 listopada 2020 r. (na podstawie w/w decyzji organu regulacyjnego)
Lp. Taryfowa grupa odbiorców usług Wyszczególnienie Cena netto Cena z VAT
1 Grupa 1
(gospodarstwa domowe)
Cena za 1 m³ odprowadzania ścieków 8,01 zł 8,65 zł
5,50 zł
z dopłatą*
2 Grupa 2
(przedsiębiorstwa)
Cena za 1 m³ odprowadzania ścieków 8,01 zł  
8,65 zł
 
 
* Rada Miejska w Sieniawie podjęła Uchwałę Nr X/82/2019 o dopłacie do ceny taryfowej za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług – gospodarstw domowych w okresie od 01 stycznia 2020 r. w wysokości 3,15 zł / m³ brutto.
Zgodnie z powyższym cena ścieków w okresie obowiązywania taryfy wynosi 5,50 zł brutto / m³ dla gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Sieniawa.
 
 
Jednocześnie informujemy, że Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa w dniu 09 września 2020 r. złożył wniosek do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zatwierdzenie cen i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Sieniawa na okres 18 miesięcy.
Decyzja organu regulacyjnego zostanie podana do publicznej wiadomości przez Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa niezwłocznie po jej otrzymaniu. 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłBarbara Matyja2020-10-26
Publikujący Barbara Matyja 2020-10-26 08:08
Modyfikacja Barbara Matyja 2020-12-01 08:15
CENA WODY I ŚCIEKÓW

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w dniu 26 października 2020 r. wydał decyzję Nr RZ.RZT.770.37.2020.MK o zatwierdzeniu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miasta i Gminy Sieniawa.
Przedmiotowe taryfy i wysokość cen za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki będą obowiązywać w okresie pierwszych 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Miasto i Gminę Sieniawa.

Wysokość cen za dostarczanie wody: w okresie od 1 do 18 miesiąca obowiązywania taryfy, tj. od 20 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2022 r. (na podstawie w/w decyzji organu regulacyjnego)
Lp. Taryfowa grupa odbiorców usług Wyszczególnienie Cena netto Cena z VAT
1 Grupa 1
(gospodarstwa domowe)
Cena za 1 m³ dostarczonej wody 5,03 zł / m³ 5,43 zł /m³
4,51 zł / m³
z dopłatą*
2 Grupa 2
(przedsiębiorstwa)
Cena za 1 m³ dostarczonej wody 5,03 zł / m³  
5,43 zł / m³
 
 
* Rada Miejska w Sieniawie podjęła Uchwałę Nr X/82/2019 o dopłacie do ceny taryfowejza zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbiorców usług – gospodarstw domowych w okresie od 01 stycznia 2020 r. w wysokości 0,92 zł / m³ brutto.
Zgodnie z powyższym cena wody w okresie obowiązywania taryfy wynosi 4,51 zł brutto / m³ dla gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Sieniawa.
 
Wysokość cen za odprowadzanie ścieków: w okresie od 1 do 18 miesiąca obowiązywania taryfy, tj. od 20 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2022 r. (na podstawie w/w decyzji organu regulacyjnego)
Lp. Taryfowa grupa odbiorców usług Wyszczególnienie Cena netto Cena z VAT
1
Grupa 1
(gospodarstwa domowe)
Cena za 1 m³ odprowadzania ścieków 8,03 zł / m³ 8,67 zł / m³
5,52 zł / m³
z dopłatą*
2 Grupa 2
(przedsiębiorstwa)
Cena za 1 m³ odprowadzania ścieków 8,03 zł / m³
 
8,67 zł / m³
 
* Rada Miejska w Sieniawie podjęła Uchwałę Nr X/82/2019 o dopłacie do ceny taryfowej za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług – gospodarstw domowych w okresie od 01 stycznia 2020 r. w wysokości 3,15 zł / m³ brutto.
Zgodnie z powyższym cena ścieków w okresie obowiązywania taryfy wynosi 5,52 zł brutto / m³ dla gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Sieniawa.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłBarbara Matyja2020-10-26
Publikujący Barbara Matyja 2020-11-27 15:13
Modyfikacja Barbara Matyja 2020-12-01 08:36
 
WNIOSKI, FORMULARZE I DOKUMENTY DO POBRANIA

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłBarbara Matyja2020-10-26
Publikujący Barbara Matyja 2020-10-26 13:05
Modyfikacja Barbara Matyja 2020-12-01 08:22