Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont i przebudowa ulic: Parkowa i Polna” 

Załączniki:

Wynik postępowania Plik doc 44.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-05-20
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa samochodu strażackiego dla OSP w m. Dobra 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 41.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-05-05
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa remizo-świetlicy w m. Dobra” 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 41.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-04-28
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont dróg gminnych w m. Dobra, Sieniawa, Wylewa, Pigany - usuwanie skutków powodzi” 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 45.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-04-27
Publikujący -

Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu „Szkolenie sportowe, doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej mieszkańców Miasta i Gminy Sieniawa w 2010 r.”

Załączniki:

Wynik postępowania Plik doc 36.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-03-30
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa stadionu” Budowa budynku usługowo - socjalnego z wiatą taneczną, ogrodzenie boiska sportowego, droga dojazdowa, parkingi i chodniki – IV etap 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 39.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-03-19
Publikujący -

 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Nadbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania wody w Sieniawie wraz z przebudową ujęcia wody w Piganach i budową sieci wodociągowej w m. Pigany, Paluchy, Rudka – Borki – etap III. Pn „Nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sieniawie” ” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 84.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-02-02
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Nadbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania wody w Sieniawie wraz z przebudową ujęcia wody w Piganach i budową sieci wodociągowej w m. Pigany, Paluchy, Rudka – Borki – etap III. Pn „Nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sieniawie” ” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 84.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-01-12
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przygotowywanie, dowóz i wydawanie obiadów w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa” 

Załączniki:

Wyniki postępowania Plik doc 67.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-01-08
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Udzielenie długoterminowej pożyczki/kredytu w wysokości 2 000 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Sieniawa” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 93.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-12-10
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Udzielenie długoterminowej pożyczki/kredytu w wysokości 2 000 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Sieniawa” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 65.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-10-09
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Budowę ogólno dostępnego kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 77.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-10-08
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Przebudowa parteru Remizo - świetlicy w miejscowości Pigany” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 85.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-10-07
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Modernizacja - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Sieniawa w m. Leżachów i Dybków" 

Załączniki:

Wynik postępowania Plik doc 59.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-10-07
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont drogi gminnej Wylewa - Borki, usuwanie skutków powodzi – I etap” 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 35.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-09-08
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa stadionu Oświetlenie stadionu sportowego, zasilanie budynku zaplecza stadionu w Sieniawie – III etap” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Załączniki:

Wynik postępowania Plik doc 86.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-08-12
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Rozbudowa sieci wodociągowej do przysiółków: Pigany – Kępa, Paluchy – Parcelacja” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 83.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-08-11
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Adaptacja strychu na pomieszczenia szkolne w budynku gimnazjum w Sieniawie". 

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-08-04
Publikujący -

 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa i remont dróg gminnych” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 71.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-06-25
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę autobusu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 88.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-06-22
Publikujący -

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowę budynku Sokoła w Sieniawie” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

Załączniki:

Wynik postępowania Plik doc 93.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-05-11
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa Sali widowiskowej w budynku Sokoła w Sieniawie” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 92.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-05-08
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa remizo - świetlicy w Wylewie” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 31.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-04-21
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa stadionu” Budowa budynku – usługowo socjalnego, trybuny zewnętrzne płyty pod kolektory słoneczne, wiaty, bieżnia, chodniki przy budynku głównym. – II etap prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 74.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-04-21
Publikujący -

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa Remizo - świetlicy w Wylewie” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 100.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-04-08
Publikujący -

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Rozbudowa sieci wodociągowej, połączenie wodociągów Czerce – Dobra” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 101.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-04-03
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Remont dróg gminnych w m. Sieniawa, Wylewa, Pigany – usuwanie skutków powodzi – I etap”

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 71.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-03-26
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Przebudowa drogi gminnej Dobra - Czerce"

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 73.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-03-10
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Dybków, Pigany, Paluchy, Rudka-Borki, Leżachów oraz część miasta Sieniawa w gminie Sieniawa - etapy I,II,III pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Leżachów oraz Sieniawa ul. Parkowa i ul. Kościuszki – III etap"

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Załączniki:

Zawiadomienie - wyniki postepowania Plik doc 117.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-02-10
Publikujący -