Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz warsztatów z psychologiem dla Uczestników Projektu pn. "Czas na aktywność w gminie Sieniawa" realizowanego przez Miejsko– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 39.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2011-09-28
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Rewitalizacja zabytkowej cerkwi w m Rudka oraz zagospodarowanie jej otoczenia” 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 49.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2011-09-09
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przygotowanie, dowóz i wydawanie obiadów w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa  

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 23.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2011-08-25
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa remizo-świetlicy w m. Czerce” 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 30.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2011-08-23
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa Domu Ludowego w Leżachowie” 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 27.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2011-08-18
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont dróg gminych w m. Leżachów dz. nr 181, 119 w km 0+000 do 0+980 i w m. Dybków nr 110922R w km 0+000 do 1+800 - usuwanie skutków powodzi w 2010 r.”  

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 24.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2011-08-16
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Udzielenie długoterminowego kredytu/pożyczki w wysokości 2 000.000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie defcytu w kwocie 822 420,00zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Miasta i Gminy Sieniawa w kwocie 1 177 580,00 zł.  

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 24.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2011-07-27
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup samochodu strażackiego ratowniczo - gaśniczego 4x2 dla OSP Pigany”

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 22.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2011-07-05
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej w m. Dobra”  

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 27.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2011-07-05
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla Uczestników Projektu pn. ,,Czas na aktywność w gminie Sieniawa’’ realizowanego przez Miejsko– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie współfinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO i realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 22.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2011-06-22
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa placu zabaw i rekreacji dziecęcej w mieście Sieniawa” 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 20.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2011-06-14
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont drogi gminnej Paluchy wieś nr 173,157,150 -II etap – usuwanie skutków powodzi w 2010 r.” 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 26.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2011-06-09
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie prac geologiczno – wiertniczych związanych z wykonaniem 2 szt. otworów rozpoznawczo- eksploatacyjnych (studziennych) w ramach rozbudowy ujęcia wody podziemnej wodociągu gminnego w miejscowości PiGANY- WYLEWA. Zadanie pod nazwą „ Odwiert studni głębinowych dla ujęcia wody w Piganach” 
 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 25.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2011-04-29
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sieniawie" 

Załączniki:

Wynik postępowania Plik doc 32.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2011-04-07
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Poprawa powiązań komunikacyjnych w gminie Sieniawa poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 1 10907 R łączącej drogi wojewódzkie Nr 867, 835 i drogę powiatową nr 1256R 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 25.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2011-03-31
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont drogi gminnej Pigany - Paluchy Nr 110902 R – usuwanie skutków powodzi w 2010 r.” 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 43.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2011-03-30
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów Miasta i Gminy Sieniawa 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 18.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2011-03-10
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Udzielenie długoterminowego kredytu/pożyczki wysokości 400.000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Sieniawa. 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 37.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-12-17
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont dróg gminnych w m Czerce Krawce, Dobra Twarde, Wylewa- Rudka Borki, Leżachów Zapuławie – usuwanie skutków powodzi w 2010 r.” 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 40.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-11-10
Publikujący -

 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa drogi gminnej w m. Pigany”

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 43.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-09-27
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowa drogi gminnej w m. Rudka"

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 45.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-09-21
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup samochodu strażackiego Ratowniczo – Gaśniczego dla OSP Sieniawa 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 38.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-08-12
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przygotowanie, dowóz i wydawanie obiadów w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa.

 

Załączniki:

Wynik postępowania Plik doc 39.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-08-11
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Udzielenie długoterminowego kredytu/pożyczki wysokości 1.500.000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Sieniawa. 

Załączniki:

Wynik postępowania Plik doc 36.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-07-20
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: zakup samochodu strażackiego Ratowniczo – Gaśniczego dla OSP Sieniawa 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 38.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-06-29
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Remont szkół podstawowych w m. Wylewa i Rudka” 

Załączniki:

Wynik postępowania Plik txt 56.67 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-06-16
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Modernizacja przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych” 

Załączniki:

Wynik postępowania Plik doc 47.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-06-16
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Modernizacja przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”  

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 47.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-06-14
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla: uczestników projektu
pn. "Czas na aktywność w gminie Sieniawa’’ realizowanego przez Miejsko– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie współfinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO i realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej."
 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik txt 53.24 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-06-08
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Przebudowa świetlicy w m. Pigany" 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik txt 82.03 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-05-24
Publikujący -