Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Odbudowa drogi nr 1 10905 R w miejscowości Wylewa -Borki w km 1+730 – 2+200 i odbudowa drogi na dz. nr 1144 Pigany - Borki- Rudka w km 0+660 do 1+100 - usuwanie skutków powodzi w 2010 r. ” 

Załączniki:

Wyniki postępowania Plik doc 28.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2013-04-09
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Sieniawa” 

Załączniki:

Wynik postępowania Plik doc 23.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2013-03-25
Publikujący -

Dotyczy otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego na "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Sieniawa do Specjalistycznych Ośrodków w Jarosławiu celem realizacji obowiązku szkolnego"  

Załączniki:

Wyniki postępowania Plik pdf 45.58 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-12-28
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbudowa drogi Pigany - Borki- Rudka dz. nr 81/17, 81/31, 1144 w km 0+000 do 0+490 - usuwanie skutków powodzi w 2010 r.”

Załączniki:

Zawiadomienie Plik doc 28.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-12-13
Publikujący -

otyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  „ Remont drogi Rudka - Cieplice nr 1 10901 R w km 0+130 - 1+710 - usuwanie skutków powodzi w 2010 r. ”

Załączniki:

Zawiadomienie Plik doc 27.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-11-09
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie projektów budowlanych-wykonawczych budowy kanalizacji sanitarnej w m. Czerwona Wola i kanalizacji sanitarnej w m. Czerce - I etap” 

Załączniki:

Wyniki postępowania Plik doc 34.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-10-16
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – dz. nr 600 Leżachów w km 1+163 – 1+ 275” 

Załączniki:

Wynik postępowania Plik txt 25.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-09-28
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Odbudowa nawierzchni na drogach gminnych: Sieniawa dz. Nr 881 i 890, Leżachów dz. Nr 913, Dobra dz. Nr 18 i część dz. Nr 32 

Załączniki:

Wynik postępowania Plik txt 23.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-09-28
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa wodociągu dla m. Rudka, Dobra i Wylewa - przysiółki: Buniowskie, Ożgi i Przyjmy i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla m. Rudka, Dobra i Wylewa -przysiółki Ozgi, Przyjmy i Twarde  

Załączniki:

Wynik postępowania Plik doc 52.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-09-26
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Odbudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – dz. nr 600 Leżachów w km 0+264 - 0+839 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 27.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-09-12
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup dostawa i montaż pomocy dydaktycznych i innego sprzętu w ramach Rządowego programu "Cyfrowa szkoła" dla Szkoły Podstawowej w Sieniawie 

Załączniki:

Wynik postępowania Plik doc 21.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-09-05
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Odbudowa drogi w m. Wylewa – droga miejscowa dz. nr 1040 w km 0+000 - 0+600 - usuwanie skutków powodzi w 2011 r. ” 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 28.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-08-23
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup i dostawa pomocy naukowych, sprzętu multimedialnego oraz mebli szkolnych dla szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Sieniawaw ramach realizacji projektu ”Pomoc i rozwój – szkoła bez barier i trudności”

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 21.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-08-21
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przeprowadzenie usług edukacyjnych dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych z Gminy Sieniawa w ramach projektu - Pomoc i rozwój – szkoła bez barier i trudności 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 152.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-08-17
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przygotowanie, dowóz i wydawanie obiadów w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa

Załączniki:

Wynik postępowania Plik doc 26.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-08-08
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Zakup nowoczesnego agregatu pompowego do prowadzenia działań przeciwpowodziowych dla jednostki OSP Sieniawa działającej w KSRG".

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 26.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-07-13
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Rewitalizacja zabytkowej cerkwi w m. Rudka oraz zagospodarowanie jej otoczenia” – II etap  

Załączniki:

Wynik postępowania Plik doc 302.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-07-02
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Renowacja pomieszczeń kamienicy Wilczka” 

Załączniki:

Wynik postępowania Plik doc 300.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-07-02
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/kursów/treningów/terapii dla Uczestników Projektu pn. "Czas na aktywność w gminie Sieniawa" realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie współfinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO i realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 

Załączniki:

Wynik postępowania Plik doc 23.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-06-25
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa i docieplenie ścian Szkoły Podstawowej w m. Czerwona Wola”  

Załączniki:

Wyniki postępowania Plik txt 31.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-06-21
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Odbudowa drogi w m. Sieniawa – droga miejscowa dz. nr 48 w km 0+000 - 1+470 - usuwanie skutków powodzi w 2011 r."
 

Załączniki:

Wyniki postępowania Plik txt 37.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-06-20
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  „Przebudowa targowiska stałego w Sieniawie” 

 

Załączniki:

Wynik postępowania Plik doc 25.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-06-18
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa drogi gminnej w m. Dobra” 

Załączniki:

Wynik postępowania Plik txt 29.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-04-11
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbudowa dróg gminnych w m. Czerce dz. nr 377 w km 0+000 - 1+300, i drogi w m. Dobra „Czabańskie” dz. nr 138, 99 w km 0+000 - 0+550, - usuwanie skutków powodzi w 2010 i 2011 r. ” 

Załączniki:

Wynik postępowania Plik txt 29.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-04-05
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa płyty głównej Rynku w Sieniawie oraz budowa wieży ratuszowej na istniejącym ratuszu wraz z modernizacją I piętra ratusza- Etap III i IV” 

Załączniki:

Wynik postępowania Plik doc 302.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-03-08
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup energii elektrycznej  

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 28.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-02-13
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup autobusu do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców miasta i gminy Sieniawa na stałe zajęcia integracyjne 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 20.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-01-16
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Sieniawa do Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu" 

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 185.28 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2011-12-29
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont dróg gminych w m. Czerce Krawce nr ewid. 703, 693/4, 656 w km 0+745-1+000, Rudka Cieplice nr d. 1 10901R w km 0+000 – 0+130, Dybków za Nachajskim dz nr ewid. 64, 266 w km 0+000 - 0+367 - usuwanie skutków powodzi w 2010 r.”  

Załączniki:

Wynik postępowania Plik txt 28.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2011-11-07
Publikujący -

 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont dróg gminych w m. Sieniawa ul. Poniatowskiego nr ewid. 795, 797/1, Pigany-Kępa nr ewid. 518, 535,Czerce – Chodanie nr ewid. 410, 460, Rudka Przymiarki nr ewid. 2, Rudka – Zarzecznie nr ewid. 1010, Czerwona Wola – Sochy nr ewid. 408, 447, 365, 272, 277,535, Sieniawa – oczyszczalnia nr ewid. 8, 9, - usuwanie skutków powodzi w 2010 r.” 

Załączniki:

Wyniki postępowania Plik txt 49.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2011-09-30
Publikujący -