Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Udzielenie długoterminowego kredytu/pożyczki wysokości 810.000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Sieniawa

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 39.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2014-12-12
Publikujący -
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa drogi na dz.nr ewid. 748, 730, 731, 732/25 w miejscowości Wylewa w km 0+000- 0+790 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Załączniki:

Ogłoszenie Plik txt 53.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2014-11-24
Publikujący -

 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa Remizy OSP w m. Czerce.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik txt 57.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2014-11-03
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 375.54 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2014-10-31
Publikujący -
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dybków.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 561.19 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2014-10-29
Publikujący -
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa świetlicy wiejskiej w m. Paluchy.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik txt 74.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2014-10-23
Publikujący -
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa drogi na dz.nr ewid. 472 w miejscowości Pigany w km 0+000- 0+996 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Załączniki:

Wyniki postępowania.doc Plik doc 51.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2014-09-16
Publikujący -
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa drogi na dz.nr ewid. 472 w miejscowości Pigany w km 0+000- 0+996 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Załączniki:

Ogłoszenie Plik txt 49.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2014-09-11
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowa bioska sportowego w Sieniawie wraz z zagospodarowaniem terenu"

Załączniki:

Ogłoszenie o wyniku postępowania Plik pdf 561.44 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2014-08-26
Publikujący -

 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "przygotowanie, dowóz i wydawanie obiadów w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Sieniaw" 

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2014-07-31
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa Remizy OSP w Sieniawie.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik txt 63.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2014-07-08
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa nawierzchni ul. Sobieskiego w Sieniawie” 

Załączniki:

Ogłoszenie o wyniku postępowania Plik doc 48.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2014-06-25
Publikujący -
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowa dróg gminnych: „Przebudowa drogi gminnej Rudka Przymiarki dz. Nr 1921”, „Przebudowa drogi gminnej Leżachów dz. Nr 697/1”

Załączniki:

Ogłoszenie Plik txt 47.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2014-06-03
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa drogi gminnej Nr  1 10926 R w miejscowości Leżachów – Czerce  w km 1+520- 2+190 -  usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Załączniki:

Ogłoszenie Plik txt 46.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2014-04-16
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Organizację i przeprowadzenie szkoleń/kursów/
treningów/terapii dla Uczestników Projektu pn. ,,Czas na aktywność w gminie Sieniawa'' realizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie współfinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO i realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 49.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2014-03-31
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Udzielenie długoterminowego kredytu/pożyczki  wysokości: 450.000,00 PLN  z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Sieniawa”

Załączniki:

Wynik postępowania.doc Plik doc 19.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2013-12-16
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie projektów budowlanych-wykonawczych budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Rudka, Dobra i m. Czerce - II etap”

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2013-11-27
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  zakup energii elektrycznej do budynków będących w zarządzie MiG Sieniawa

Załączniki:

Ogłoszenie o wyniku postępowania Plik doc 25.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2013-11-06
Publikujący -

 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa boiska sportowego w Sieniawie” 

Załączniki:

Zawiadomienie Plik txt 33.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2013-09-25
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa drogi gminnej Leżachów – Czerce  nr  1 10926 R w km. 0+690 – 1+520-  usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Załączniki:

Ogłoszenie Plik txt 28.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2013-09-23
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  Realizacja  gminnego  programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest  z terenu Miasta i Gminy Sieniawa

Załączniki:

Wyniki postępowania Plik doc 28.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2013-08-22
Publikujący -
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont budynków komunalnych mieszkalnych w Sieniawie, tj.
- przy ul. Plac Wolności 3 w zakresie rozebrania pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej i pokrycie dachu blachą trapezową powlekaną,
- przy ul. Piłsudskiego 1 w zakresie rozebrania dachówki cementowej i pokrycia dachu blachą trapezową powlekaną,
 - przy ul. Kościuszki 38 w zakresie pokrycia dachu blachą trapezową powlekaną ” 

Załączniki:

Wyniki postępowania Plik txt 26.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2013-08-09
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Instalacja elektryczna cerkwi greckokatolickiej w miejscowości Rudka ” – III etap

Załączniki:

Wynik postępowania Plik txt 30.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2013-08-08
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  Przygotowanie, dowóz i wydawanie obiadów w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa

Załączniki:

Wynik postępowania Plik doc 27.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2013-08-08
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Organizacje i przeprowadzenie szkoleń/kursów/treningów/terapii dla Uczestników Projektu pn. Czas na aktywność w gminie Sieniawa realizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie współfinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO i realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 709.35 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2013-07-02
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odwiert studni głębinowych dla ujęcia wody w Piganach” 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik txt 29.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2013-06-19
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Udzielenie długoterminowego kredytu-pożyczki wysokości 1 500.000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przez Miasto i Gminę Sieniawa  

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 20.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2013-06-18
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup energii elektrycznej do celów Oświetlenia ulicznego 

Załączniki:

Wyniki postępowania Plik doc 23.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2013-06-18
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta i gminy Sieniawa" 

Załączniki:

Wyniki postepowania Plik doc 25.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2013-06-06
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Przebudowa drogi nr 1 10905 R w miejscowości Wylewa -Borki w km 1+730 – 2+200 i przebudowa drogi na dz. nr 1144 Pigany - Borki- Rudka w km 0+660 do 1+100 - usuwanie skutków powodzi w 2010 r. ” 

Załączniki:

Wyniki postępowania Plik doc 32.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2013-06-03
Publikujący -