Ogłoszenie o wyniku postepowania Zamówienie na usługę udzielenia kredytu
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłJarosław Saidło2017-11-29
Publikujący administrator 2017-11-29 11:54
Modyfikacja administrator 2017-11-29 11:55
Ogłoszenie wyników postępowania Przebudowa drogi dz. Nr ewid. 270 w miejscowości Czerce w km 0+000- 0+850
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłJarosław Saidło2017-11-28
Publikujący administrator 2017-11-28 12:28
Modyfikacja administrator 2017-11-28 12:28
Ogłoszenie o wyniku postępowania: Zakup energii elektrycznej do budynków będących w zarządzie Gminy Sieniawa
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłJarosław Saidło2017-11-27
Publikujący administrator 2017-11-27 15:21
Modyfikacja administrator 2017-11-27 15:23
Ogłoszenie o wyniku postępowania: Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłJarosław Saidło2017-11-27
Publikujący administrator 2017-11-27 15:24
Modyfikacja administrator 2017-11-27 15:25
Ogłoszenie wyników postepowania  Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czerwona Wola i kanalizacji sanitarnej w m. Czerce - I etap
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłJarosław Saidło2017-11-21
Publikujący administrator 2017-11-21 12:11
Modyfikacja administrator 2017-11-21 12:11
Ogłoszenie wyników postępowania Rozwój zasobów kultury Gminy Sieniawa poprzez remont, przebudowę i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych zespołu kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłJarosław Saidło2017-11-02
Publikujący administrator 2017-11-02 13:30
Modyfikacja administrator 2017-11-02 13:30
Ogłoszenie wyników postępowania na zadanie Przebudowa drogi dz. Nr ewid. 617 w miejscowości Dobra
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłJarosław Saidło2017-08-30
Publikujący administrator 2017-08-30 20:52
Modyfikacja administrator 2017-08-30 21:01
Ogłoszenie Wyników postępowania - Przygotowanie, dowóz i wydawanie obiadów w placówkach oświatowych
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłJarosław Saidło2017-08-21
Publikujący administrator 2017-08-21 13:10
Modyfikacja administrator 2017-08-21 13:11
Dotyczy sprzedaży samochodu ciężarowego marki FS LUBLIN ŻUK A 07 o nr rejestracyjnym RPZ K 728

Załączniki:

Ogłoszenie o wyniku postępowania Plik pdf 158.13 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłEryk Ceglak2017-06-14
Publikujący administrator 2017-06-14 15:32
Modyfikacja administrator 2017-06-14 15:32
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Modernizacja energetyczna budynku Hali Sportowej w Sieniawie"
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłJarosław Saidło2017-03-15
Publikujący administrator 2017-03-15 13:55
Modyfikacja administrator 2017-03-15 13:56
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Leżachów, Czerwona Wola, Rudka, Wylewa"
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłJarosław Saidło2017-03-06
Publikujący administrator 2017-03-06 13:05
Modyfikacja administrator 2017-03-06 13:06
Dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Świadczenie usług odbioru i
transportu odpadów komunalnych do sortowni odpadów selektywnie zebranych i zmieszanych
do sortowni odpadów komunalnych w Giedlarowej z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa"
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2016-12-07
Publikujący administrator 2016-12-07 09:41
Modyfikacja administrator 2016-12-07 09:41
Dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: przebudowa drogi Nr 1 10910 R „Czabańskie” w miejscowości Rudka - Dobra w km 0+550-1+000 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2016-12-06
Publikujący administrator 2016-12-06 13:01
Modyfikacja administrator 2016-12-06 13:01
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowa drogi na dz. nr 722 Wylewa
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2016-11-25
Publikujący administrator 2016-11-25 17:48
Modyfikacja administrator 2016-11-25 17:49
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2016-11-24
Publikujący administrator 2016-11-24 11:13
Modyfikacja administrator 2016-11-24 11:13
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowa, przebudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Sieniawie Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Sieniawie dla poprawywarunków edukacji - budowa sali gimnastycznej wraz z basenem

Załączniki:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Plik pdf 629.99 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2016-11-07
Publikujący administrator 2016-11-07 14:23
Modyfikacja administrator 2016-11-07 14:24
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowa drogi dz. nr ewid. 510 w miejscowości Leżachów w km 0+000-0+940 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Załączniki:

Ogłoszenie wyniki postepowania Plik pdf 243.02 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2016-10-07
Publikujący administrator 2016-10-07 14:38
Modyfikacja administrator 2016-10-07 14:38
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie, dowóz i wydawanie obiadów
przygotowanie, dowóz i wydawanie obiadów w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa

Załączniki:

Ogłoszenie o wyniku postępowania Plik pdf 290.38 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2016-07-20
Publikujący administrator 2016-07-20 15:33
Modyfikacja administrator 2016-07-20 15:33
Ogłoszenie wyników postępowania Przebudowa drogi na dz. Nr ew. 124,99 w m. Dobra - Zagóra

Załączniki:

Ogłoszenie wyniki postępowania Plik pdf 445.65 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2016-04-29
Publikujący administrator 2016-05-04 09:32
Modyfikacja administrator 2016-05-04 11:19
Ogłoszenie o wyniku postępowania - przebudowa dróg gminnych
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2016-04-21
Publikujący administrator 2016-05-05 10:25
Modyfikacja administrator 2016-05-05 10:26

Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizacji zadania publicznego na "Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu Miasta i Gminy Sieniawa do ośrodka/szkoły celem realizacji rocznego przygotowania przedszkolenego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2016"

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 205.15 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2015-12-15
Publikujący -

Ogłoszenie o wyniku postępowania "Odwiert studni głębinowych S-3 bis i
S-5 bis w Piganach dla SUW Sieniawa"

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2015-12-10
Publikujący -

Dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowa drogi dz. nr ewid. 300 w miejscowości Wylewa - Kapleńskie - Borki w km 0+000-0+568 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Załączniki:

Ogłoszenie wynik postępowania Plik pdf 523.39 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2015-12-04
Publikujący -

Dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Sieniawa

Załączniki:

Ogłoszenie o wyniku postępowania Plik pdf 347.77 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2015-10-16
Publikujący -
Przygotowanie, dowóz i wydawanie obiadów w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa

Załączniki:

Ogłoszenie wyników postępowania Plik pdf 485.52 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2015-07-22
Publikujący -
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę drogi na dz. nr. ewid. 885, 894, 695/2 w miejscowości Czerwona Wola - Leżachów w km 0+000- 0+994 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Załączniki:

Ogłoszenie wyników postępowania Plik pdf 522.09 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2015-04-27
Publikujący -
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Organizację i przeprowadzenie szkoleń /kursów/

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 566.59 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2015-03-23
Publikujący -
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozbudowa sieci wodociągowej Leżachów - Dybków

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 672.16 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2015-03-05
Publikujący -
Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizacji zadania publicznego na "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Sieniawa do Specjalistycznych Ośrodków w Jarosławiu celem realizacji obowiązku szkolnego

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 208.95 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2014-12-29
Publikujący -
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamiszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta i gminy Sieniawa

Załączniki:

Ogłoszenie o wyniku postępowania Plik pdf 325.85 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2014-12-15
Publikujący -