Urząd Miasta i Gminy Sieniawa
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Poprawa powiązań komunikacyjnych w gminie Sieniawa poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 1 10907 R łączącej drogi wojewódzkie Nr 867, 835 i drogę powiatową nr 1256R 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 25.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2011-03-31
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont drogi gminnej Pigany - Paluchy Nr 110902 R – usuwanie skutków powodzi w 2010 r.” 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 43.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2011-03-30
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów Miasta i Gminy Sieniawa 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 18.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2011-03-10
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Udzielenie długoterminowego kredytu/pożyczki wysokości 400.000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Sieniawa. 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 37.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-12-17
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont dróg gminnych w m Czerce Krawce, Dobra Twarde, Wylewa- Rudka Borki, Leżachów Zapuławie – usuwanie skutków powodzi w 2010 r.” 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 40.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-11-10
Publikujący -

 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa drogi gminnej w m. Pigany”

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 43.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-09-27
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowa drogi gminnej w m. Rudka"

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 45.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-09-21
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup samochodu strażackiego Ratowniczo – Gaśniczego dla OSP Sieniawa 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 38.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-08-12
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przygotowanie, dowóz i wydawanie obiadów w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa.

 

Załączniki:

Wynik postępowania Plik doc 39.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-08-11
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Udzielenie długoterminowego kredytu/pożyczki wysokości 1.500.000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Sieniawa. 

Załączniki:

Wynik postępowania Plik doc 36.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-07-20
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: zakup samochodu strażackiego Ratowniczo – Gaśniczego dla OSP Sieniawa 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 38.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-06-29
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Remont szkół podstawowych w m. Wylewa i Rudka” 

Załączniki:

Wynik postępowania Plik txt 56.67 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-06-16
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Modernizacja przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych” 

Załączniki:

Wynik postępowania Plik doc 47.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-06-16
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Modernizacja przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”  

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 47.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-06-14
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla: uczestników projektu
pn. "Czas na aktywność w gminie Sieniawa’’ realizowanego przez Miejsko– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie współfinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO i realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej."
 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik txt 53.24 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-06-08
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Przebudowa świetlicy w m. Pigany" 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik txt 82.03 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-05-24
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont i przebudowa ulic: Parkowa i Polna” 

Załączniki:

Wynik postępowania Plik doc 44.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-05-20
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa samochodu strażackiego dla OSP w m. Dobra 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 41.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-05-05
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa remizo-świetlicy w m. Dobra” 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 41.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-04-28
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont dróg gminnych w m. Dobra, Sieniawa, Wylewa, Pigany - usuwanie skutków powodzi” 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 45.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-04-27
Publikujący -

Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu „Szkolenie sportowe, doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej mieszkańców Miasta i Gminy Sieniawa w 2010 r.”

Załączniki:

Wynik postępowania Plik doc 36.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-03-30
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa stadionu” Budowa budynku usługowo - socjalnego z wiatą taneczną, ogrodzenie boiska sportowego, droga dojazdowa, parkingi i chodniki – IV etap 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 39.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-03-19
Publikujący -

 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Nadbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania wody w Sieniawie wraz z przebudową ujęcia wody w Piganach i budową sieci wodociągowej w m. Pigany, Paluchy, Rudka – Borki – etap III. Pn „Nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sieniawie” ” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 84.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-02-02
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Nadbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania wody w Sieniawie wraz z przebudową ujęcia wody w Piganach i budową sieci wodociągowej w m. Pigany, Paluchy, Rudka – Borki – etap III. Pn „Nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sieniawie” ” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 84.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-01-12
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przygotowywanie, dowóz i wydawanie obiadów w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa” 

Załączniki:

Wyniki postępowania Plik doc 67.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-01-08
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Udzielenie długoterminowej pożyczki/kredytu w wysokości 2 000 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Sieniawa” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 93.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-12-10
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Udzielenie długoterminowej pożyczki/kredytu w wysokości 2 000 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Sieniawa” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 65.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-10-09
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Budowę ogólno dostępnego kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 77.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-10-08
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Przebudowa parteru Remizo - świetlicy w miejscowości Pigany” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 85.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-10-07
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Modernizacja - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Sieniawa w m. Leżachów i Dybków" 

Załączniki:

Wynik postępowania Plik doc 59.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-10-07
Publikujący -
Urząd Miasta i Gminy Sieniawaul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa tel. (16) 622 73 01 email: urzad@sieniawa.pl
Wygenerowano: 01 marca 2021r. 13:34:35
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.