Urząd Miasta i Gminy Sieniawa
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przygotowanie, dowóz i wydawanie obiadów w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa

Załączniki:

Wynik postępowania Plik doc 26.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-08-08
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Zakup nowoczesnego agregatu pompowego do prowadzenia działań przeciwpowodziowych dla jednostki OSP Sieniawa działającej w KSRG".

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 26.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-07-13
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Rewitalizacja zabytkowej cerkwi w m. Rudka oraz zagospodarowanie jej otoczenia” – II etap  

Załączniki:

Wynik postępowania Plik doc 302.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-07-02
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Renowacja pomieszczeń kamienicy Wilczka” 

Załączniki:

Wynik postępowania Plik doc 300.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-07-02
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/kursów/treningów/terapii dla Uczestników Projektu pn. "Czas na aktywność w gminie Sieniawa" realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie współfinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO i realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 

Załączniki:

Wynik postępowania Plik doc 23.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-06-25
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa i docieplenie ścian Szkoły Podstawowej w m. Czerwona Wola”  

Załączniki:

Wyniki postępowania Plik txt 31.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-06-21
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Odbudowa drogi w m. Sieniawa – droga miejscowa dz. nr 48 w km 0+000 - 1+470 - usuwanie skutków powodzi w 2011 r."
 

Załączniki:

Wyniki postępowania Plik txt 37.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-06-20
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  „Przebudowa targowiska stałego w Sieniawie” 

 

Załączniki:

Wynik postępowania Plik doc 25.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-06-18
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa drogi gminnej w m. Dobra” 

Załączniki:

Wynik postępowania Plik txt 29.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-04-11
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbudowa dróg gminnych w m. Czerce dz. nr 377 w km 0+000 - 1+300, i drogi w m. Dobra „Czabańskie” dz. nr 138, 99 w km 0+000 - 0+550, - usuwanie skutków powodzi w 2010 i 2011 r. ” 

Załączniki:

Wynik postępowania Plik txt 29.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-04-05
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa płyty głównej Rynku w Sieniawie oraz budowa wieży ratuszowej na istniejącym ratuszu wraz z modernizacją I piętra ratusza- Etap III i IV” 

Załączniki:

Wynik postępowania Plik doc 302.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-03-08
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup energii elektrycznej  

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 28.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-02-13
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup autobusu do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców miasta i gminy Sieniawa na stałe zajęcia integracyjne 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 20.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-01-16
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Sieniawa do Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu" 

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 185.28 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2011-12-29
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont dróg gminych w m. Czerce Krawce nr ewid. 703, 693/4, 656 w km 0+745-1+000, Rudka Cieplice nr d. 1 10901R w km 0+000 – 0+130, Dybków za Nachajskim dz nr ewid. 64, 266 w km 0+000 - 0+367 - usuwanie skutków powodzi w 2010 r.”  

Załączniki:

Wynik postępowania Plik txt 28.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2011-11-07
Publikujący -

 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont dróg gminych w m. Sieniawa ul. Poniatowskiego nr ewid. 795, 797/1, Pigany-Kępa nr ewid. 518, 535,Czerce – Chodanie nr ewid. 410, 460, Rudka Przymiarki nr ewid. 2, Rudka – Zarzecznie nr ewid. 1010, Czerwona Wola – Sochy nr ewid. 408, 447, 365, 272, 277,535, Sieniawa – oczyszczalnia nr ewid. 8, 9, - usuwanie skutków powodzi w 2010 r.” 

Załączniki:

Wyniki postępowania Plik txt 49.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2011-09-30
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz warsztatów z psychologiem dla Uczestników Projektu pn. "Czas na aktywność w gminie Sieniawa" realizowanego przez Miejsko– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 39.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2011-09-28
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Rewitalizacja zabytkowej cerkwi w m Rudka oraz zagospodarowanie jej otoczenia” 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 49.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2011-09-09
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przygotowanie, dowóz i wydawanie obiadów w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa  

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 23.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2011-08-25
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa remizo-świetlicy w m. Czerce” 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 30.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2011-08-23
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa Domu Ludowego w Leżachowie” 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 27.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2011-08-18
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont dróg gminych w m. Leżachów dz. nr 181, 119 w km 0+000 do 0+980 i w m. Dybków nr 110922R w km 0+000 do 1+800 - usuwanie skutków powodzi w 2010 r.”  

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 24.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2011-08-16
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Udzielenie długoterminowego kredytu/pożyczki w wysokości 2 000.000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie defcytu w kwocie 822 420,00zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Miasta i Gminy Sieniawa w kwocie 1 177 580,00 zł.  

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 24.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2011-07-27
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup samochodu strażackiego ratowniczo - gaśniczego 4x2 dla OSP Pigany”

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 22.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2011-07-05
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej w m. Dobra”  

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 27.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2011-07-05
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla Uczestników Projektu pn. ,,Czas na aktywność w gminie Sieniawa’’ realizowanego przez Miejsko– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie współfinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO i realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 22.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2011-06-22
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa placu zabaw i rekreacji dziecęcej w mieście Sieniawa” 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 20.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2011-06-14
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont drogi gminnej Paluchy wieś nr 173,157,150 -II etap – usuwanie skutków powodzi w 2010 r.” 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 26.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2011-06-09
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie prac geologiczno – wiertniczych związanych z wykonaniem 2 szt. otworów rozpoznawczo- eksploatacyjnych (studziennych) w ramach rozbudowy ujęcia wody podziemnej wodociągu gminnego w miejscowości PiGANY- WYLEWA. Zadanie pod nazwą „ Odwiert studni głębinowych dla ujęcia wody w Piganach” 
 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 25.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2011-04-29
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sieniawie" 

Załączniki:

Wynik postępowania Plik doc 32.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2011-04-07
Publikujący -
Urząd Miasta i Gminy Sieniawaul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa tel. (16) 622 73 01 email: urzad@sieniawa.pl
Wygenerowano: 01 marca 2021r. 14:26:44
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.