Urząd Miasta i Gminy Sieniawa
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Organizację i przeprowadzenie szkoleń/kursów/
treningów/terapii dla Uczestników Projektu pn. ,,Czas na aktywność w gminie Sieniawa'' realizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie współfinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO i realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 49.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2014-03-31
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Udzielenie długoterminowego kredytu/pożyczki  wysokości: 450.000,00 PLN  z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Sieniawa”

Załączniki:

Wynik postępowania.doc Plik doc 19.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2013-12-16
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie projektów budowlanych-wykonawczych budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Rudka, Dobra i m. Czerce - II etap”

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2013-11-27
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  zakup energii elektrycznej do budynków będących w zarządzie MiG Sieniawa

Załączniki:

Ogłoszenie o wyniku postępowania Plik doc 25.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2013-11-06
Publikujący -

 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa boiska sportowego w Sieniawie” 

Załączniki:

Zawiadomienie Plik txt 33.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2013-09-25
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa drogi gminnej Leżachów – Czerce  nr  1 10926 R w km. 0+690 – 1+520-  usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Załączniki:

Ogłoszenie Plik txt 28.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2013-09-23
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  Realizacja  gminnego  programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest  z terenu Miasta i Gminy Sieniawa

Załączniki:

Wyniki postępowania Plik doc 28.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2013-08-22
Publikujący -
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont budynków komunalnych mieszkalnych w Sieniawie, tj.
- przy ul. Plac Wolności 3 w zakresie rozebrania pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej i pokrycie dachu blachą trapezową powlekaną,
- przy ul. Piłsudskiego 1 w zakresie rozebrania dachówki cementowej i pokrycia dachu blachą trapezową powlekaną,
 - przy ul. Kościuszki 38 w zakresie pokrycia dachu blachą trapezową powlekaną ” 

Załączniki:

Wyniki postępowania Plik txt 26.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2013-08-09
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Instalacja elektryczna cerkwi greckokatolickiej w miejscowości Rudka ” – III etap

Załączniki:

Wynik postępowania Plik txt 30.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2013-08-08
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  Przygotowanie, dowóz i wydawanie obiadów w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa

Załączniki:

Wynik postępowania Plik doc 27.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2013-08-08
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Organizacje i przeprowadzenie szkoleń/kursów/treningów/terapii dla Uczestników Projektu pn. Czas na aktywność w gminie Sieniawa realizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie współfinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO i realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 709.35 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2013-07-02
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odwiert studni głębinowych dla ujęcia wody w Piganach” 

Załączniki:

Wynik postepowania Plik txt 29.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2013-06-19
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Udzielenie długoterminowego kredytu-pożyczki wysokości 1 500.000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przez Miasto i Gminę Sieniawa  

Załączniki:

Wynik postepowania Plik doc 20.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2013-06-18
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup energii elektrycznej do celów Oświetlenia ulicznego 

Załączniki:

Wyniki postępowania Plik doc 23.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2013-06-18
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta i gminy Sieniawa" 

Załączniki:

Wyniki postepowania Plik doc 25.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2013-06-06
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Przebudowa drogi nr 1 10905 R w miejscowości Wylewa -Borki w km 1+730 – 2+200 i przebudowa drogi na dz. nr 1144 Pigany - Borki- Rudka w km 0+660 do 1+100 - usuwanie skutków powodzi w 2010 r. ” 

Załączniki:

Wyniki postępowania Plik doc 32.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2013-06-03
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Odbudowa drogi nr 1 10905 R w miejscowości Wylewa -Borki w km 1+730 – 2+200 i odbudowa drogi na dz. nr 1144 Pigany - Borki- Rudka w km 0+660 do 1+100 - usuwanie skutków powodzi w 2010 r. ” 

Załączniki:

Wyniki postępowania Plik doc 28.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2013-04-09
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Sieniawa” 

Załączniki:

Wynik postępowania Plik doc 23.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2013-03-25
Publikujący -

Dotyczy otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego na "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Sieniawa do Specjalistycznych Ośrodków w Jarosławiu celem realizacji obowiązku szkolnego"  

Załączniki:

Wyniki postępowania Plik pdf 45.58 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-12-28
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbudowa drogi Pigany - Borki- Rudka dz. nr 81/17, 81/31, 1144 w km 0+000 do 0+490 - usuwanie skutków powodzi w 2010 r.”

Załączniki:

Zawiadomienie Plik doc 28.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-12-13
Publikujący -

otyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  „ Remont drogi Rudka - Cieplice nr 1 10901 R w km 0+130 - 1+710 - usuwanie skutków powodzi w 2010 r. ”

Załączniki:

Zawiadomienie Plik doc 27.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-11-09
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie projektów budowlanych-wykonawczych budowy kanalizacji sanitarnej w m. Czerwona Wola i kanalizacji sanitarnej w m. Czerce - I etap” 

Załączniki:

Wyniki postępowania Plik doc 34.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-10-16
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – dz. nr 600 Leżachów w km 1+163 – 1+ 275” 

Załączniki:

Wynik postępowania Plik txt 25.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-09-28
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Odbudowa nawierzchni na drogach gminnych: Sieniawa dz. Nr 881 i 890, Leżachów dz. Nr 913, Dobra dz. Nr 18 i część dz. Nr 32 

Załączniki:

Wynik postępowania Plik txt 23.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-09-28
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa wodociągu dla m. Rudka, Dobra i Wylewa - przysiółki: Buniowskie, Ożgi i Przyjmy i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla m. Rudka, Dobra i Wylewa -przysiółki Ozgi, Przyjmy i Twarde  

Załączniki:

Wynik postępowania Plik doc 52.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-09-26
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Odbudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – dz. nr 600 Leżachów w km 0+264 - 0+839 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 27.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-09-12
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup dostawa i montaż pomocy dydaktycznych i innego sprzętu w ramach Rządowego programu "Cyfrowa szkoła" dla Szkoły Podstawowej w Sieniawie 

Załączniki:

Wynik postępowania Plik doc 21.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-09-05
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Odbudowa drogi w m. Wylewa – droga miejscowa dz. nr 1040 w km 0+000 - 0+600 - usuwanie skutków powodzi w 2011 r. ” 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 28.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-08-23
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup i dostawa pomocy naukowych, sprzętu multimedialnego oraz mebli szkolnych dla szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Sieniawaw ramach realizacji projektu ”Pomoc i rozwój – szkoła bez barier i trudności”

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 21.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-08-21
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przeprowadzenie usług edukacyjnych dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych z Gminy Sieniawa w ramach projektu - Pomoc i rozwój – szkoła bez barier i trudności 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 152.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-08-17
Publikujący -
Urząd Miasta i Gminy Sieniawaul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa tel. (16) 622 73 01 email: urzad@sieniawa.pl
Wygenerowano: 28 lutego 2021r. 22:06:52
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.