Urząd Miasta i Gminy Sieniawa
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Dostawa sprzętu w projekcie Nowoczesna szkoła, aktywni uczniowie
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłAdam Woś2018-11-06
Publikujący administrator 2018-11-08 09:00
Modyfikacja administrator 2018-11-08 09:04
Przebudowa drogi dz. nr ewid. 424, 463 w m. Pigany w km 0+000 - 0+339; 0+348 – 1+698 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłAdam Woś2018-11-05
Publikujący administrator 2018-11-08 09:04
Modyfikacja administrator 2018-11-08 09:04
Przebudowa drogi dz. nr ewid. 535 w m. Czerwona Wola w km 0+000-0+202; 0+550-0+856; 0+860-0_960 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłAdam Woś2018-10-25
Publikujący administrator 2018-10-25 13:38
Modyfikacja administrator 2018-10-25 13:39
Przebudowa drogi gminnej nr 110935R dz. nr ewid.1001 w m. Sieniawa
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłAdam Woś2018-10-09
Publikujący administrator 2018-10-09 15:21
Modyfikacja administrator 2018-10-09 15:21
"Przebudowa drogi na częci działki nr 248, 315 w m. Rudka" oraz "Przebudowa drogi na częci działki nr 815, 872 w m. Rudka"
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłAdam Woś2018-09-18
Publikujący administrator 2018-09-18 14:52
Modyfikacja administrator 2018-09-18 14:53
"Przebudowa drogi dz. nr ewid 805, 815 w miejscowości Rudka w km 0+000- 0+317" - usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłAdam Woś2018-09-07
Publikujący administrator 2018-09-07 13:27
Modyfikacja administrator 2018-09-07 13:28
PRZETARG - przygotowanie, dowóz i wydawanie obiadów w placówkach oświatowych
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłAdam Woś2018-07-26
Publikujący administrator 2018-07-27 11:43
Modyfikacja administrator 2018-07-27 11:43
Dostawa, montaż i ustawienie wyposażenia dla hali sportowej i basenu w ramach projektu pn. :
„Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Sieniawie dla poprawy warunków edukacji, 37-530 Sieniawa ul. Rynek 4”
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłAdam Woś2018-07-18
Publikujący administrator 2018-07-18 15:25
Modyfikacja administrator 2018-07-18 15:26
Zakup energii elektrycznej do budynków będących w zarządzie Gminy Sieniawa
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłAdam Woś2018-06-14
Publikujący administrator 2018-06-14 12:40
Modyfikacja administrator 2018-06-14 12:40
Ogłoszenie wyników postępowania Przebudowa drogi dz. nr ewid. 198, 2016 w m.
Dobra
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłAdam Woś2018-06-04
Publikujący administrator 2018-06-04 14:03
Modyfikacja administrator 2018-06-04 14:03
Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa informuje, że w dniu 12.01.2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie ul. Rynek 1odbył się przetarg ustny nieogranicziny na oddanie w najem lokalu użytkowego przy ul. Rynek 1 w budynku Ratusza (parter od strony południowej) o pow. 115,50 m2

Załączniki:

Informacja Plik pdf 195.72 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłBeata Skibińska2018-01-22
Publikujący administrator 2018-01-22 14:52
Modyfikacja administrator 2018-01-22 14:53
Ogłoszenie o wyniku postepowania Zamówienie na usługę udzielenia kredytu
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłJarosław Saidło2017-11-29
Publikujący administrator 2017-11-29 11:54
Modyfikacja administrator 2017-11-29 11:55
Ogłoszenie wyników postępowania Przebudowa drogi dz. Nr ewid. 270 w miejscowości Czerce w km 0+000- 0+850
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłJarosław Saidło2017-11-28
Publikujący administrator 2017-11-28 12:28
Modyfikacja administrator 2017-11-28 12:28
Ogłoszenie o wyniku postępowania: Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłJarosław Saidło2017-11-27
Publikujący administrator 2017-11-27 15:24
Modyfikacja administrator 2017-11-27 15:25
Ogłoszenie o wyniku postępowania: Zakup energii elektrycznej do budynków będących w zarządzie Gminy Sieniawa
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłJarosław Saidło2017-11-27
Publikujący administrator 2017-11-27 15:21
Modyfikacja administrator 2017-11-27 15:23
Ogłoszenie wyników postepowania  Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czerwona Wola i kanalizacji sanitarnej w m. Czerce - I etap
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłJarosław Saidło2017-11-21
Publikujący administrator 2017-11-21 12:11
Modyfikacja administrator 2017-11-21 12:11
Ogłoszenie wyników postępowania Rozwój zasobów kultury Gminy Sieniawa poprzez remont, przebudowę i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych zespołu kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłJarosław Saidło2017-11-02
Publikujący administrator 2017-11-02 13:30
Modyfikacja administrator 2017-11-02 13:30
Ogłoszenie wyników postępowania na zadanie Przebudowa drogi dz. Nr ewid. 617 w miejscowości Dobra
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłJarosław Saidło2017-08-30
Publikujący administrator 2017-08-30 20:52
Modyfikacja administrator 2017-08-30 21:01
Ogłoszenie Wyników postępowania - Przygotowanie, dowóz i wydawanie obiadów w placówkach oświatowych
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłJarosław Saidło2017-08-21
Publikujący administrator 2017-08-21 13:10
Modyfikacja administrator 2017-08-21 13:11
Dotyczy sprzedaży samochodu ciężarowego marki FS LUBLIN ŻUK A 07 o nr rejestracyjnym RPZ K 728

Załączniki:

Ogłoszenie o wyniku postępowania Plik pdf 158.13 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłEryk Ceglak2017-06-14
Publikujący administrator 2017-06-14 15:32
Modyfikacja administrator 2017-06-14 15:32
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Modernizacja energetyczna budynku Hali Sportowej w Sieniawie"
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłJarosław Saidło2017-03-15
Publikujący administrator 2017-03-15 13:55
Modyfikacja administrator 2017-03-15 13:56
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Leżachów, Czerwona Wola, Rudka, Wylewa"
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłJarosław Saidło2017-03-06
Publikujący administrator 2017-03-06 13:05
Modyfikacja administrator 2017-03-06 13:06
Dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Świadczenie usług odbioru i
transportu odpadów komunalnych do sortowni odpadów selektywnie zebranych i zmieszanych
do sortowni odpadów komunalnych w Giedlarowej z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa"
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2016-12-07
Publikujący administrator 2016-12-07 09:41
Modyfikacja administrator 2016-12-07 09:41
Dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: przebudowa drogi Nr 1 10910 R „Czabańskie” w miejscowości Rudka - Dobra w km 0+550-1+000 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2016-12-06
Publikujący administrator 2016-12-06 13:01
Modyfikacja administrator 2016-12-06 13:01
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowa drogi na dz. nr 722 Wylewa
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2016-11-25
Publikujący administrator 2016-11-25 17:48
Modyfikacja administrator 2016-11-25 17:49
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2016-11-24
Publikujący administrator 2016-11-24 11:13
Modyfikacja administrator 2016-11-24 11:13
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowa, przebudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Sieniawie Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Sieniawie dla poprawywarunków edukacji - budowa sali gimnastycznej wraz z basenem

Załączniki:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Plik pdf 629.99 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2016-11-07
Publikujący administrator 2016-11-07 14:23
Modyfikacja administrator 2016-11-07 14:24
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowa drogi dz. nr ewid. 510 w miejscowości Leżachów w km 0+000-0+940 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Załączniki:

Ogłoszenie wyniki postepowania Plik pdf 243.02 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2016-10-07
Publikujący administrator 2016-10-07 14:38
Modyfikacja administrator 2016-10-07 14:38
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie, dowóz i wydawanie obiadów
przygotowanie, dowóz i wydawanie obiadów w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa

Załączniki:

Ogłoszenie o wyniku postępowania Plik pdf 290.38 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2016-07-20
Publikujący administrator 2016-07-20 15:33
Modyfikacja administrator 2016-07-20 15:33
Ogłoszenie wyników postępowania Przebudowa drogi na dz. Nr ew. 124,99 w m. Dobra - Zagóra

Załączniki:

Ogłoszenie wyniki postępowania Plik pdf 445.65 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2016-04-29
Publikujący administrator 2016-05-04 09:32
Modyfikacja administrator 2016-05-04 11:19
Urząd Miasta i Gminy Sieniawaul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa tel. (16) 622 73 01 email: urzad@sieniawa.pl
Wygenerowano: 21 listopada 2018r. 18:48:58
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.