1 ... 4 5 6 7 8 

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego. 

Załączniki:

Zmiana tresci SIWZ Plik doc 17.50 KB
Odpowiedzi na pytania Plik doc 2.41 MB
Załaczniki Plik rar 57.19 KB
SIWZ Plik doc 101.00 KB
Ogłoszenie Plik doc 41.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2013-06-07
Publikujący -

Odwiert studni głębinowych dla ujęcia wody w Piganach. 

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2013-05-29
Publikujący -

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu/pożyczki wysokości 1 500.000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przez Miasto i Gminę Sieniawa 

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2013-05-27
Publikujący -

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta i gminy Sieniawa.

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2013-05-23
Publikujący -

Przebudowa drogi nr 1 10905 R w miejscowości Wylewa -Borki w km 1+730 - 2+200 i przebudowa drogi na dz. nr 1144 Pigany - Borki- Rudka w km 0+660 do 1+100 - usuwanie skutków powodzi w 2010 r. 

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2013-05-17
Publikujący -

Odbudowa drogi nr 1 10905 R w miejscowości Wylewa -Borki w km 1+730 - 2+200 i odbudowa drogi na dz. nr 1144 Pigany - Borki- Rudka w km 0+660 do 1+100 - usuwanie skutków powodzi w 2010 r. 

Załączniki:

SIWZ z załacznikami Plik rar 132.11 KB
Odpowiedzi na pytania Plik doc 16.00 KB
Ogłoszenie Plik doc 56.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2013-03-26
Publikujący -

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie konserwacji i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów i miejsc publicznych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa 

Załączniki:

Zał Nr 6 str2 Plik pdf 289.45 KB
Zał Nr 6 str1 Plik pdf 297.79 KB
Zał Nr 4 do SIWZ Plik pdf 240.66 KB
SIWZ z załącznikami Plik doc 191.50 KB
Ogłoszenie Plik doc 49.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2013-03-15
Publikujący -

Odbudowa drogi Pigany - Borki- Rudka dz. nr 81/17, 81/31, 1144 w km 0+000 do 0+490 - usuwanie skutków powodzi w 2010 r. 

Załączniki:

Dokumentacja przetargowa Plik rar 56.56 KB
SIWZ Plik txt 216.00 KB
Ogłoszenie Plik txt 51.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-11-28
Publikujący -

Remont drogi Rudka - Cieplice nr 1 10901 R w km 0+130 - 1+710 - usuwanie skutków powodzi w 2010 r. 

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-10-23
Publikujący -

Opracowanie projektów budowlanych-wykonawczych budowy kanalizacji sanitarnej w m.Czerwona Wola i kanalizacji sanitarnej w m. Czerce - I etap. 

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-09-26
Publikujący -

Odbudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - dz. nr 600 Leżachów w km 1+163 - 1+275. 

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-09-13
Publikujący -

Budowa wodociągu dla m. Rudka, Dobra i Wylewa - przysiółki: Buniowskie, Ożgi i Przyjmy i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla m. Rudka, Dobra i Wylewa -przysiółki Ozgi, Przyjmy i Twarde. 

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-09-07
Publikujący -

Odbudowa nawierzchni na drogach gminnych: Sieniawa dz. Nr 881 i 890, Leżachów dz. Nr 913, Dobra dz. Nr 18 i część dz. Nr 32. 

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-09-05
Publikujący -

Organizacja i przeprowadzenie kursów dla Uczestników Projektu pn. Czas na aktywność w gminie Sieniawa realizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie współfinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO i realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 

Załączniki:

Załączniki Plik rar 387.76 KB
SIWZ Plik doc 136.00 KB
Ogłoszenie Plik doc 50.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-08-31
Publikujący -

Odbudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - dz. nr 600 Leżachów w km 0+839- 1+163 

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-08-23
Publikujący -

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup dostawa oraz montaż komputerów i innych pomocy dydaktycznych spełniających wymogi rządowego programu - Cyfrowa Szkoła wraz z instalacją i uruchomieniem w Szkole Podstawowej w Sieniawie. 

Załączniki:

Siwz wraz z załącznikami Plik rar 69.32 KB
Ogłoszenie Plik doc 41.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-08-23
Publikujący -

Odbudowa drogi w m. Wylewa - droga miejscowa dz. nr 1040 w km 0+000 - 0+600 - usuwanie skutków powodzi w 2011 r. 

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-08-08
Publikujący -

Zakup i dostawa pomocy naukowych, sprzętu multimedialnego oraz mebli szkolnych dla szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Sieniawa w ramach realizacji projektu Pomoc i rozwój - szkoła bez barier i trudności.  

Załączniki:

Siwz wraz z załącznikami Plik rar 531.90 KB
Ogłoszenie Plik doc 37.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-08-06
Publikujący -

Przeprowadzenie usług edukacyjnych dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych z Gminy Sieniawa w ramach projektu - Pomoc i rozwój - szkoła bez barier i trudności. 

Załączniki:

SIWZ wraz z załącznikami Plik rar 537.52 KB
Ogłoszenie Plik doc 105.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-08-06
Publikujący -

Przygotowanie, dowóz i wydawanie obiadów w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa. 

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-07-13
Publikujący -

 Odbudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - dz. nr 600 Leżachów w km 0+264 - 0+839.

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-07-13
Publikujący -

Przedmiotem zamówienia jest Zakup nowoczesnego agregatu pompowego do prowadzenia działań przeciwpowodziowych dla jednostki OSP Sieniawa działającej w KSRG fabrycznie nowego o konfiguracji i parametrach nie gorszych niż określone w załączniku Nr 3 do SIWZ, posiadającego wszelkie niezbędne wymagane przepisami homologacje i dopuszczenia przyczepy do ruchu na terenie Polski. 

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-06-29
Publikujący -

Rewitalizacja zabytkowej cerkwi w m. Rudka oraz zagospodarowanie jej otoczenia - II etap. 

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-06-15
Publikujący -

Renowacja pomieszczeń kamienicy Wilczka. 

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-06-13
Publikujący -

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/ kursów/ treningów/ terapii dla Uczestników Projektu pn. Czas na aktywność w gminie Sieniawa realizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie współfinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO i realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-06-06
Publikujący -

Przebudowa targowiska stałego w Sieniawie. 

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-06-01
Publikujący -

Przebudowa i docieplenie ścian Szkoły Podstawowej w m. Czerwona Wola. 

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-05-30
Publikujący -

Odbudowa drogi w m. Sieniawa - droga miejscowa dz. nr 48 w km 0+000 - 1+470 - usuwanie skutków powodzi w 2011 r. 

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-05-23
Publikujący administrator 2012-05-23 10:50

Przebudowa drogi gminej w m. Dobra. 

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-03-28
Publikujący -

Odbudowa dróg gminych w m. Czerce dz. nr 377 w km 0+000 - 1+300, i drogi w m. Dobra Czabańskie dz. nr 138, 99 w km 0+000 - 0+550, - usuwanie skutków powodzi w 2010 i 2011 r. 

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2012-03-21
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum