1 ... 7 8 

Przebudowa i remont dróg gminnych Zasadniczy zakres robót obejmuje : Roboty ziemne Podbudowa z tłucznia kamiennego Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych- warstwa ścieralna Rozebranie starego i wykonanie nowego chodnika z kostki brukowej wraz z wymianą krawężnika drogowego. Nawierzchnie z tłucznia kamiennego Szczegółowy zakres robót wg przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznych stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji. 

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-05-29
Publikujący -

Przedmiotem zamówienia jest dostawa autobusu używanego po remoncie dla Gminy Sieniawa 

Załączniki:

SIWZ Plik doc 232.50 KB
Ogłoszenie Plik doc 45.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-05-14
Publikujący -

Dotyczy zapytania do przetargu: „Przebudowa budynku Sokoła w Sieniawie” 

Załączniki:

Odpowiedzi Plik doc 28.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-04-22
Publikujący -

Odpowiedzi na zapytanie z jednej z firm dotyczących przetargu nieograniczonego 
Zadania „Przebudowa stadionu
Budowa budynku – usługowo socjalnego, trybuny zewnętrzne, płyty pod kolektory słoneczne, wiaty dla zawodników, bieżnia, chodniki przy budynku głównym – II etap”

 

Załączniki:

Odpowiedzi Plik doc 22.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-04-10
Publikujący -

Przebudowa sali widowiskowej w budynku Sokoła w Sieniawie.

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-04-07
Publikujący -

przebudowa budynku Sokoła w Sieniawie.

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-04-07
Publikujący -

Odpowiedzi na zapytanie z jednej z firm dotyczących przetargu nieograniczonego zadania „Przebudowa Remizo – Świetlicy w Wylewie.

Załączniki:

Odpowiedzi Plik doc 27.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-03-27
Publikujący -

Przebudowa stadionu; Budowa budynku - usługowo socjalnego, trybuny zewnętrzne płyty pod kolektory słoneczne, wiaty, bieżnia, chodniki przy budynku głównym - II etap.

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-03-24
Publikujący -

Przedmiotem Zamówienia jest: Przebudowa Remizo - świetlicy w Wylewie. Zasadniczy zakres robót obejmuje: - roboty elewacyjne - suche tynki z płyt kartonowo - gipsowych - instalacje wodno - kanalizacyjne - instalacje elektryczne Szczegółowy zakres robót wg przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w przedmiarach robót.

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-03-10
Publikujący -

Rozbudowa sieci wodociągowej, połączenie wodociągów Czerce - Dobra.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.03.2009 godzina 08:30

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-03-05
Publikujący -

Remont dróg gminnych w m. Sieniawa, Wylewa, Pigany - usuwanie skutków powodzi - I etap.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.03.2009 godzina 08:30

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-03-03
Publikujący -

Konkurs otwarty ofert na realizację zadania z zakresu: szkolenie sportowe, doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej mieszkańców Miasta i Gminy Sieniawa w 2009 r.

Załączniki:

Przetarg informacja Plik doc 39.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-02-25
Publikujący -

Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) unieważnia Konkurs otwarty ofert na realizację zadania z zakresu: szkolenie sportowe, doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej mieszkańców Miasta i Gminy Sieniawa w 2009 r.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 119.94 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-02-25
Publikujący -

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż majątku ruchomego stanowiącego własność Gminy Sieniawa odbędzie się w dniu 27.03.2009 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie o godz. 11:00

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 35.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-02-24
Publikujący -

Przebudowę nawierzchni drogi gminnej Dobra - Czerce w km 1+ 050- km 2+200 i km 2+890 - km 3+361 wraz z przebudową przepustu.

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-02-16
Publikujący -

Konkurs otwarty ofert na realizację zadania z zakresu: szkolenie sportowe, doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej mieszkańców Miasta i Gminy Sieniawa w 2009 r.

Załączniki:

Przetarg informacja Plik doc 42.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-02-05
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Dybków, Pigany, Paluchy, Rudka - Borki, Leżachów oraz część miasta Sieniawa w gminie Sieniawa - etapy I,II,III pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Leżachów oraz Sieniawa ul. Parkowa i ul. Kościuszki - III etap”

Załączniki:

Wyjaśnienia do SIWZ 3 Plik doc 35.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-01-21
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Dybków, Pigany, Paluchy, Rudka - Borki, Leżachów oraz część miasta Sieniawa w gminie Sieniawa - etapy I,II,III pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Leżachów oraz Sieniawa ul. Parkowa i ul. Kościuszki - III etap”

Załączniki:

Wyjaśnienia do SIWZ 2 Plik doc 40.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-01-20
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego , którego przedmiotem jest:

”Budowa sieci kanalizacji  sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Dybków, Pigany, Paluchy, Rudka-Borki, Leżachów oraz część miasta Sieniawa w gminie Sieniawa-etapy I,II,III pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami  w m. Leżachów oraz Sieniawa ul. Parkowa i ul. Kościuszki -III etap”

Załączniki:

Wyjaśnienia do SIWZ Plik doc 25.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-01-12
Publikujący -

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Dybków, Pigany, Paluchy, Rudka - Borki, Leżachów oraz część miasta Sieniawa w gminie Sieniawa – etapy I,II,III ” pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Leżachów oraz Sieniawa ul. Parkowa i ul. Kościuszki – III etap

Załączniki:

SIWZ Plik doc 305.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-01-12
Publikujący -

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Dybków, Pigany, Paluchy, Rudka - Borki, Leżachów oraz część miasta Sieniawa w gminie Sieniawa - etapy I,II,III pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Leżachów oraz Sieniawa ul. Parkowa i ul. Kościuszki - III etap.

Załączniki:

Załącznik 2 Plik rar 4.74 MB
Załącznik 6 Plik rar 3.49 MB
Załącznik 5 Plik rar 5.56 MB
Załącznik 4 Plik rar 16.23 MB
Załącznik 3 Plik rar 24.99 MB
Załącznik 1 Plik rar 2.57 MB
Ogłoszenie Plik doc 49.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-01-09
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum