Urząd Miasta i Gminy Sieniawa
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 3 4 5 ... 8 

 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: organizacja i przeprowadzenie szkoleń/kursów/treningów/terapii dla Uczestników Projektu pn. Czas na aktywność w gminie Sieniawa realizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie współfinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO i realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Załączniki:

Protokół z otwarcia ofert Plik pdf 270.82 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2014-03-26
Publikujący -

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/kursów/treningów/terapii dla Uczestników Projektu pn. Czas na aktywność w gminie Sieniawa realizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie współfinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO i realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2014-03-18
Publikujący -

 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu/pożyczki wysokości: 450.000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Sieniawa.

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2013-11-26
Publikujący -

Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa informuje, że w dniach 6.11.2013 r. do dnia 19.11.2013 r. trwają konsultacje społeczne w sprawie opracowanego przez Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej  „LISPUS” na zlecenie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie,   Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pn.: „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie- Biłgoraj – Sieniawa- Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku : Granica województwa podkarpackiego km 115+875 do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w km 144+561 w miejscowości Gorliczyna”

Wersja papierowa programu jest dostępna w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie pok. Nr 11 w godzinach 7,30 – 15,30 od poniedziałku do piątku, natomiast wersja elektroniczna opublikowana jest na BIP Urzędu Miasta i Gminy Sieniawa
Wszelkie uwagi i wnioski można składać w w miejscu wyłożenia dokumentacji tj pokój 11 Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie w godzinach pracy urzędu.
 

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2013-11-06
Publikujący -

Opracowanie projektów budowlanych-wykonawczych budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Rudka, Dobra i m. Czerce - II etap.

Załączniki:

Odpowiedzi na pytania II Plik doc 18.50 KB
Odpowiedzi na pytania Plik doc 16.00 KB
Ogłoszenie Plik doc 45.00 KB
SIWZ wyjaśnienia Plik doc 19.50 KB
SIWZ Plik doc 108.00 KB
Zalaczniki do SIWZ Plik rar 2.37 MB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2013-11-05
Publikujący -

Przebudowa boiska sportowego w Sieniawie.

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2013-09-10
Publikujący -

Przebudowa drogi gminnej Leżachów - Czerce nr 1 10926 R w km. 0+690 - 1+520- usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Załączniki:

Dokumentacja Plik rar 94.21 KB
Ogłoszenie Plik txt 52.50 KB
SIWZ.DOC Plik txt 248.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2013-09-05
Publikujący -

 Realizacja gminnego programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Sieniawa.

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2013-08-14
Publikujący -

 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie, dowóz i wydawanie obiadów w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa.

Załączniki:

Dokumentacja Plik rar 25.40 KB
Ogłoszenie Plik doc 58.50 KB
SIWZ Plik doc 123.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2013-07-26
Publikujący -

Remont budynków komunalnych mieszkalnych w Sieniawie, tj. - przy ul. Plac Wolności 3 w zakresie rozebrania pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej i pokrycie dachu blachą trapezową powlekaną, - przy ul. Piłsudskiego 1 w zakresie rozebrania dachówki cementowej i pokrycia dachu blachą trapezową powlekaną, - przy ul. Kościuszki 38 w zakresie pokrycia dachu blachą trapezową powlekaną.

Załączniki:

Dokumentacja Plik zip 66.40 KB
Ogłoszenie Plik txt 53.50 KB
SIWZ Plik txt 241.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2013-07-23
Publikujący -

Instalacja elektryczna cerkwi greckokatolickiej w miejscowości Rudka - III etap.

Załączniki:

Dokumentacja Plik zip 3.01 MB
Ogłoszenie Plik txt 52.50 KB
SIWZ Plik txt 230.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2013-07-22
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/kursów/treningów/terapii dla Uczestników Projektu pn. Czas na aktywność w gminie Sieniawa realizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie współfinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO i realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.  

Załączniki:

Informacja Plik pdf 213.85 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2013-06-27
Publikujący -

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/kursów/treningów/terapii dla Uczestników Projektu pn. Czas na aktywność w gminie Sieniawa realizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie współfinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO i realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2013-06-19
Publikujący -

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego. 

Załączniki:

Odpowiedzi na pytania Plik doc 2.41 MB
Ogłoszenie Plik doc 41.00 KB
SIWZ Plik doc 101.00 KB
Załaczniki Plik rar 57.19 KB
Zmiana tresci SIWZ Plik doc 17.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2013-06-07
Publikujący -

Odwiert studni głębinowych dla ujęcia wody w Piganach. 

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2013-05-29
Publikujący -

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu/pożyczki wysokości 1 500.000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przez Miasto i Gminę Sieniawa 

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2013-05-27
Publikujący -

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta i gminy Sieniawa.

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2013-05-23
Publikujący -

Przebudowa drogi nr 1 10905 R w miejscowości Wylewa -Borki w km 1+730 - 2+200 i przebudowa drogi na dz. nr 1144 Pigany - Borki- Rudka w km 0+660 do 1+100 - usuwanie skutków powodzi w 2010 r. 

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2013-05-17
Publikujący -

Odbudowa drogi nr 1 10905 R w miejscowości Wylewa -Borki w km 1+730 - 2+200 i odbudowa drogi na dz. nr 1144 Pigany - Borki- Rudka w km 0+660 do 1+100 - usuwanie skutków powodzi w 2010 r. 

Załączniki:

Odpowiedzi na pytania Plik doc 16.00 KB
Ogłoszenie Plik doc 56.00 KB
SIWZ z załacznikami Plik rar 132.11 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2013-03-26
Publikujący -

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie konserwacji i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów i miejsc publicznych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 49.00 KB
SIWZ z załącznikami Plik doc 191.50 KB
Zał Nr 4 do SIWZ Plik pdf 240.66 KB
Zał Nr 6 str1 Plik pdf 297.79 KB
Zał Nr 6 str2 Plik pdf 289.45 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2013-03-15
Publikujący -

Odbudowa drogi Pigany - Borki- Rudka dz. nr 81/17, 81/31, 1144 w km 0+000 do 0+490 - usuwanie skutków powodzi w 2010 r. 

Załączniki:

Dokumentacja przetargowa Plik rar 56.56 KB
Ogłoszenie Plik txt 51.00 KB
SIWZ Plik txt 216.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2012-11-28
Publikujący -

Remont drogi Rudka - Cieplice nr 1 10901 R w km 0+130 - 1+710 - usuwanie skutków powodzi w 2010 r. 

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2012-10-23
Publikujący -

Opracowanie projektów budowlanych-wykonawczych budowy kanalizacji sanitarnej w m.Czerwona Wola i kanalizacji sanitarnej w m. Czerce - I etap. 

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator12012-09-26
Publikujący -

Odbudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - dz. nr 600 Leżachów w km 1+163 - 1+275. 

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2012-09-13
Publikujący -

Budowa wodociągu dla m. Rudka, Dobra i Wylewa - przysiółki: Buniowskie, Ożgi i Przyjmy i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla m. Rudka, Dobra i Wylewa -przysiółki Ozgi, Przyjmy i Twarde. 

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2012-09-07
Publikujący -

Odbudowa nawierzchni na drogach gminnych: Sieniawa dz. Nr 881 i 890, Leżachów dz. Nr 913, Dobra dz. Nr 18 i część dz. Nr 32. 

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2012-09-05
Publikujący -

Organizacja i przeprowadzenie kursów dla Uczestników Projektu pn. Czas na aktywność w gminie Sieniawa realizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie współfinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO i realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 50.00 KB
SIWZ Plik doc 136.00 KB
Załączniki Plik rar 387.76 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2012-08-31
Publikujący -

Odbudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - dz. nr 600 Leżachów w km 0+839- 1+163 

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2012-08-23
Publikujący -

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup dostawa oraz montaż komputerów i innych pomocy dydaktycznych spełniających wymogi rządowego programu - Cyfrowa Szkoła wraz z instalacją i uruchomieniem w Szkole Podstawowej w Sieniawie. 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 41.50 KB
Siwz wraz z załącznikami Plik rar 69.32 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2012-08-23
Publikujący -
Urząd Miasta i Gminy Sieniawaul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa tel. (16) 622 73 01 email: urzad@sieniawa.pl
Wygenerowano: 20 sierpnia 2019r. 05:49:19
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.