Urząd Miasta i Gminy Sieniawa
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 ... 6 7 8 

 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu-pożyczki wysokości 1.500.000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Sieniawa.

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-06-28
Publikujący -

 Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu strażackiego ratowniczo - gaśniczego dla OSP Sieniawa

Załączniki:

Wyjaśnienia do SIWZ Plik doc 29.00 KB
SIWZ z załącznikami Plik rar 61.70 KB
Ogłoszenie Plik doc 76.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-06-21
Publikujący -

Przedmiotem zamówienia jest Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla: uczestników projektu pn. Czas na aktywność w gminie Sieniawa realizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie współfinansowanego ze środków Europejskiego Finduszu Społecznego i realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 

Załączniki:

Załączniki Plik doc 435.50 KB
SIWZ Plik doc 459.60 KB
Ogłoszenie Plik doc 67.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-06-01
Publikujący -

Przedmiotem zamówienia jest: remont szkół podstawowych w m. Wylewa i Rudka

Załączniki:

Dokumentacja i przedmiary Plik zip 1.34 MB
SIWZ Plik doc 191.50 KB
Ogłoszenie Plik doc 80.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-05-31
Publikujący -

Przedmiotem zamówienia jest: modernizacja przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych 

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-05-25
Publikujący -

Przedmiotem zamówienia jest: remont i przebudowa ulic: Parkowa i Polna 

Załączniki:

Dokumentacja projekt przedmiary robót Plik rar 872.10 KB
SIWZ Plik doc 309.50 KB
Ogłoszenie Plik doc 67.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-05-05
Publikujący -

Przebudowa świetlicy w m. Pigany

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-04-28
Publikujący -

Dostawa samochodu strażackiego dla OSP w m. Dobra. 

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-04-22
Publikujący -

Przebudowa remizo-świetlicy w miejscowości Dobra 

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-04-12
Publikujący -

Przedmiotem zamówienia jest: remont dróg gminnych w m. Dobra, Sieniawa, Wylewa, Pigany - usuwanie skutków powodzi 

Załączniki:

Dokumentacja przedmiary robót Plik rar 15.95 MB
SIWZ z załacznikami Plik doc 325.50 KB
Ogłoszenie Plik doc 69.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-04-07
Publikujący -

Konkurs otwarty ofert na realizację zadania z zakresu: szkolenie sportowe, doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej mieszkańców Miasta i Gminy Sieniawa w 2010 r. 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 35.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-02-22
Publikujący -

przebudowa stadionu- Budowa budynku usługowo - socjalnego z wiatą taneczną, ogrodzenie boiska sportowego, droga dojazdowa, parkingi i chodniki - IV etap. 

Załączniki:

Dokumentacja przedmiary Plik rar 9.84 MB
SIWZ z załacznikami Plik doc 333.50 KB
Ogłoszenie Plik doc 68.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-02-16
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Nadbudowę i przebudowę Stacji Uzdatniania wody w Sieniawie 

Załączniki:

Rozstrzygniecie protestu Plik doc 58.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2010-02-01
Publikujący -

Przygotowywanie, dowóz i wydawanie obiadów w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa 

Załączniki:

SIWZ Plik doc 228.50 KB
Ogłoszenie Plik doc 50.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-12-18
Publikujący -

Nadbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania wody w Sieniawie wraz z przebudową ujęcia wody w Piganach i budową sieci wodociągowej w m. Pigany, Paluchy, Rudka - Borki - etap III. Pn. Nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sieniawie. 

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-12-02
Publikujący -

Polegający na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, prowadzenie działań ratowniczych. W konkursie mogą brać udział jednostki ochrony przeciwpożarowej wymienione w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej uprawnione do prowadzenia działań ratowniczych, dofinansowanego w ramach RPO WP na lata 2007-2013 Działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom w celu, zapewnienia trwałości projektu poprzez przekazanie partnerowi samochodu ratowniczo-gaśniczego.
 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 27.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-11-12
Publikujący -

Udzielenie długoterminowej pożyczki – kredytu w wysokości 2 000 000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Sieniawa.

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-10-30
Publikujący -

Dotyczy konkursu otwartego ofert na realizację zadania z zakresu: szkolenie sportowe, doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej mieszkańców Miasta i Gminy Sieniawa w 2009 r. – grup dziecięcych roczników 96/97 i młodszych  

Załączniki:

Rozstrzygniecie konkursu Plik pdf 271.63 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-10-09
Publikujący -

Przedmiotem Zamówienia jest: Przebudowa i remont drogi Dobra - Czerce - ciąg dalszy wraz z przyległymi drogami  

Załączniki:

Przedmiary robót, SST Plik rar 173.88 KB
SIWZ z załącznikami Plik doc 287.00 KB
Ogłoszenie Plik doc 51.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-10-09
Publikujący -

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowej pożyczki/kredytu w wysokości 2 000 000 zł słownie: dwa miliony złotych ( kwota postawiona do dyspozycji kredytobiorcy), z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Sieniawa CPV: 66.11.00.00-4 66.11.30.00-5 Zamawiający ma prawo nie wykorzystać pełnej kwoty pożyczki/kredytu bez ponoszenia żadnych związanych z tym kosztów.  

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-09-18
Publikujący -

Budowa ogólno dostępnego kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012.

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-09-17
Publikujący -

Przebudowa parteru remizo - świetlicy w miejscowości Pigany.

Załączniki:

Przedmiary SST Plik rar 96.43 KB
SIWZ wraz z załącznikami Plik doc 219.50 KB
Ogłoszenie Plik doc 35.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-09-11
Publikujący -

Modernizacja - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Sieniawa w m. Leżachów i Dybków.

Załączniki:

Dokumentacja techniczna Plik rar 36.85 KB
SIWZ wraz z zalacznikami Plik doc 161.00 KB
Ogłoszenie Plik doc 42.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-09-10
Publikujący -

Konkurs otwarty ofert na realizację zadania z zakresu: szkolenie sportowe, doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej mieszkańców Miasta i Gminy Sieniawa w 2009 r. – grup dziecięcych roczników 96/97 i młodszych 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 31.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-09-04
Publikujący -

Remont drogi gminnej Wylewa - Borki, usuwanie skutków powodzi - I etap. 

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-08-13
Publikujący -

Dotyczy przetargu:

"Przebudowa stadionu Oświetlenie stadionu sportowego, zasilanie budynku zaplecza stadionu w Sieniawie – III etap" 

Załączniki:

SIWZ wyjaśnienia Plik doc 28.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-08-11
Publikujący -

Dotyczy przetargu:

„Rozbudowa sieci wodociągowej do przysiółków: Pigany-Kępa, Paluchy-Parcelacja”

Załączniki:

SIWZ wyjaśnienia Plik doc 24.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-08-06
Publikujący -

Przebudowa stadionu oświetlenie stadionu sportowego, zasilanie budynku zaplecza stadionu w Sieniawie - III etap.

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-07-22
Publikujący -

Rozbudowa sieci wodociągowej do przysiółków: Pigany - Kępa, Paluchy - Parcelacja
Termin składania ofert: 10.08.2009 godzina 08:30

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-07-20
Publikujący -

Adaptacja strychu na pomieszczenia szkolne w budynku gimnazjum w Sieniawie.  

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2009-07-10
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta i Gminy Sieniawaul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa tel. (16) 622 73 01 email: urzad@sieniawa.pl
Wygenerowano: 21 kwietnia 2021r. 13:49:55
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.