Urząd Miasta i Gminy Sieniawa
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 3 4 5 ... 8 
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/kursów/treningów/terapii dla Uczestników Projektu pn. Czas na aktywność w gminie Sieniawa realizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie współfinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO i realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2015-03-09
Publikujący -
Rozbudowa sieci wodociągowej Leżachów - Dybków
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2015-02-12
Publikujący -
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta i gminy Sieniawa

Załączniki:

SIWZ.doc Plik doc 464.50 KB
Ogloszenie.doc Plik doc 116.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2014-12-05
Publikujący -
Przebudowa drogi na dz.nr ewid. 748, 730, 731, 732/25 w miejscowości Wylewa w km 0+000- 0+790 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2014-11-07
Publikujący -
Przebudowa drogi na dz.nr ewid. 472 w miejscowości Pigany w km 0+000- 0+996 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2014-08-27
Publikujący -

Budowa boiska sportowego w Sieniawie wraz z zagospodarowaniem terenu.

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2014-07-17
Publikujący -

Przygotowanie, dowóz i wydawanie obiadów w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa.

Załączniki:

Odpowiedzi na pytania.doc Plik doc 19.00 KB
Zal Nr 2.doc Plik doc 69.00 KB
Zal Nr 4.doc Plik doc 24.50 KB
SIWZ.doc Plik doc 137.00 KB
Zal Nr 3.doc Plik doc 29.00 KB
Zal Nr 1.doc Plik doc 48.00 KB
Pozostale zalaczniki.doc Plik doc 52.00 KB
Ogloszenie.doc Plik doc 74.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2014-07-16
Publikujący -

Przebudowa nawierzchni ul. Sobieskiego w Sieniawie.

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2014-06-06
Publikujący -

Budowa Remizy OSP w Sieniawie

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2014-06-05
Publikujący -

 Przebudowa dróg gminnych: Przebudowa drogi gminnej Rudka Przymiarki dz. Nr 1921, Przebudowa drogi gminnej Leżachów dz. Nr 697/1.

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2014-05-14
Publikujący -

Przebudowa drogi gminnej Nr 1 10926 R w miejscowości Leżachów - Czerce w km 1+520- 2+190 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2014-03-27
Publikujący -

 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: organizacja i przeprowadzenie szkoleń/kursów/treningów/terapii dla Uczestników Projektu pn. Czas na aktywność w gminie Sieniawa realizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie współfinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO i realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Załączniki:

Protokół z otwarcia ofert Plik pdf 270.82 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2014-03-26
Publikujący -

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/kursów/treningów/terapii dla Uczestników Projektu pn. Czas na aktywność w gminie Sieniawa realizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie współfinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO i realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2014-03-18
Publikujący -

 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu/pożyczki wysokości: 450.000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Sieniawa.

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2013-11-26
Publikujący -

Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa informuje, że w dniach 6.11.2013 r. do dnia 19.11.2013 r. trwają konsultacje społeczne w sprawie opracowanego przez Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej  „LISPUS” na zlecenie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie,   Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pn.: „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie- Biłgoraj – Sieniawa- Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku : Granica województwa podkarpackiego km 115+875 do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w km 144+561 w miejscowości Gorliczyna”

Wersja papierowa programu jest dostępna w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie pok. Nr 11 w godzinach 7,30 – 15,30 od poniedziałku do piątku, natomiast wersja elektroniczna opublikowana jest na BIP Urzędu Miasta i Gminy Sieniawa
Wszelkie uwagi i wnioski można składać w w miejscu wyłożenia dokumentacji tj pokój 11 Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie w godzinach pracy urzędu.
 

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2013-11-06
Publikujący -

Opracowanie projektów budowlanych-wykonawczych budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Rudka, Dobra i m. Czerce - II etap.

Załączniki:

Odpowiedzi na pytania II Plik doc 18.50 KB
Odpowiedzi na pytania Plik doc 16.00 KB
SIWZ wyjaśnienia Plik doc 19.50 KB
Zalaczniki do SIWZ Plik rar 2.37 MB
SIWZ Plik doc 108.00 KB
Ogłoszenie Plik doc 45.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2013-11-05
Publikujący -

Przebudowa boiska sportowego w Sieniawie.

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2013-09-10
Publikujący -

Przebudowa drogi gminnej Leżachów - Czerce nr 1 10926 R w km. 0+690 - 1+520- usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Załączniki:

Dokumentacja Plik rar 94.21 KB
SIWZ.DOC Plik txt 248.00 KB
Ogłoszenie Plik txt 52.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2013-09-05
Publikujący -

 Realizacja gminnego programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Sieniawa.

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2013-08-14
Publikujący -

 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie, dowóz i wydawanie obiadów w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa.

Załączniki:

Dokumentacja Plik rar 25.40 KB
SIWZ Plik doc 123.00 KB
Ogłoszenie Plik doc 58.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2013-07-26
Publikujący -

Remont budynków komunalnych mieszkalnych w Sieniawie, tj. - przy ul. Plac Wolności 3 w zakresie rozebrania pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej i pokrycie dachu blachą trapezową powlekaną, - przy ul. Piłsudskiego 1 w zakresie rozebrania dachówki cementowej i pokrycia dachu blachą trapezową powlekaną, - przy ul. Kościuszki 38 w zakresie pokrycia dachu blachą trapezową powlekaną.

Załączniki:

SIWZ Plik txt 241.00 KB
Dokumentacja Plik zip 66.40 KB
Ogłoszenie Plik txt 53.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2013-07-23
Publikujący -

Instalacja elektryczna cerkwi greckokatolickiej w miejscowości Rudka - III etap.

Załączniki:

Dokumentacja Plik zip 3.01 MB
SIWZ Plik txt 230.50 KB
Ogłoszenie Plik txt 52.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2013-07-22
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/kursów/treningów/terapii dla Uczestników Projektu pn. Czas na aktywność w gminie Sieniawa realizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie współfinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO i realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.  

Załączniki:

Informacja Plik pdf 213.85 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2013-06-27
Publikujący -

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/kursów/treningów/terapii dla Uczestników Projektu pn. Czas na aktywność w gminie Sieniawa realizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie współfinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO i realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzył2013-06-19
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta i Gminy Sieniawaul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa tel. (16) 622 73 01 email: urzad@sieniawa.pl
Wygenerowano: 18 kwietnia 2021r. 22:54:42
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.