tel. (16) 6227 301 .wew.44

Dyżury: w każdy piątek, w godzinach od 12.00 do 13.00 w pokóju nr 7 Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie.