BURMISTRZ  MIASTA  I  GMINY  SIENIAWA
i n f o r m u j e , że  w  dniu  01.10.2020 r. w  siedzibie  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Sieniawie  ul. Rynek  1 odbył  się   przetarg  ustny  nieograniczony  na oddanie w najem lokalu użytkowego przy
ul. Rynek 1 w budynku Ratusza (parter od strony południowej) o pow. 115,50 m².