Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
Dodano plik - Zarządzenie Nr 0050.73.2016 - w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku.pdf do treści 2017-08-22 08:07 administrator
Dodano plik - Zarządzenie Nr 0050.25.2017 - w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy.pdf do treści 2017-08-22 08:07 administrator
Dodano plik - opinia RIO za 2016 rok.pdf do treści 2017-08-22 08:05 administrator
Dodano plik - Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf do treści 2017-05-05 10:08 administrator
Dodano plik - Rachunek zyskow i strat.pdf do treści 2017-05-05 10:08 administrator
Dodano plik - Bilans z wykonania budżetu.pdf do treści 2017-05-05 10:08 administrator
Dodano plik - Bilans skonsolidowany.pdf do treści 2017-05-05 10:08 administrator
Dodano plik - Bilans jednostki budżetowej.pdf do treści 2017-05-05 10:08 administrator
Usunięto plik - Bilans skonsolidowany.pdf z treści 2017-05-05 10:08 administrator
Usunięto plik - Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf z treści 2017-05-05 10:08 administrator
Usunięto plik - Rachunek zyskow i strat.pdf z treści 2017-05-05 10:08 administrator
Usunięto plik - Bilans z wykonania bud+-etu.pdf z treści 2017-05-05 10:08 administrator
Usunięto plik - Bilans jednostki bud+-etowej.pdf z treści 2017-05-05 10:08 administrator
Dodano plik - Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf do treści 2017-05-05 09:58 administrator
Dodano plik - Rachunek zyskow i strat.pdf do treści 2017-05-05 09:58 administrator
Dodano plik - Bilans z wykonania bud+-etu.pdf do treści 2017-05-05 09:58 administrator
Dodano plik - Bilans skonsolidowany.pdf do treści 2017-05-05 09:58 administrator
Dodano plik - Bilans jednostki bud+-etowej.pdf do treści 2017-05-05 09:58 administrator
Utworzono treść 2017-05-05 09:05 administrator Podgląd treści
powrót