Urząd Miasta i Gminy Sieniawa
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
Dodano plik - Informacja o udzieleniu zamówienia-kredyt.pdf do treści 2019-12-10 14:17 Andrzej Czyż
Dodano plik - Protokół z postepowania o udzielenie kredytu.pdf do treści 2019-12-10 14:16 Andrzej Czyż
Dodano plik - Informacja z otwarcia ofert Kredyt.pdf do treści 2019-12-05 11:43 Andrzej Czyż
Dodano plik - Rb-Z za III kw. 2019 r..pdf do treści 2019-11-19 15:01 Andrzej Czyż
Dodano plik - Rb-NDS za III kw. 2019 r..pdf do treści 2019-11-19 15:01 Andrzej Czyż
Dodano plik - Rb-N za III kw. 2019 r..pdf do treści 2019-11-19 15:01 Andrzej Czyż
Dodano plik - Rb-28S za III kw. 2019 r..pdf do treści 2019-11-19 15:01 Andrzej Czyż
Dodano plik - Rb-27S za III kw. 2019 r. .pdf do treści 2019-11-19 15:01 Andrzej Czyż
Dodano plik - Rb-Z za IV kw. 2018r..pdf do treści 2019-11-19 15:00 Andrzej Czyż
Dodano plik - Rb-NDS za IV kw. 2018 r..pdf do treści 2019-11-19 15:00 Andrzej Czyż
Dodano plik - Rb-N za IV kw. 2018r..pdf do treści 2019-11-19 15:00 Andrzej Czyż
Dodano plik - Rb-28S za IV kw. 2018 r..pdf do treści 2019-11-19 15:00 Andrzej Czyż
Dodano plik - Rb-27S za IV kw. 2018 r. .pdf do treści 2019-11-19 15:00 Andrzej Czyż
Dodano plik - RB-Z za 2017 r..pdf do treści 2019-11-19 15:00 Andrzej Czyż
Dodano plik - Rb-NDS za 2017 r..pdf do treści 2019-11-19 15:00 Andrzej Czyż
Dodano plik - Rb-N za 2017 r..pdf do treści 2019-11-19 15:00 Andrzej Czyż
Dodano plik - Rb-28S za 2017 r..pdf do treści 2019-11-19 15:00 Andrzej Czyż
Dodano plik - Rb-27S za 2017 r..pdf do treści 2019-11-19 15:00 Andrzej Czyż
Dodano plik - 8. Uchwała Nr 12.47.2018 RIO - opinia o WPF na lata 2019-2033.pdf do treści 2019-11-19 14:59 Andrzej Czyż
Dodano plik - 7. Uchwała RM Nr II.13.2018 - WPF 2019-2033.pdf do treści 2019-11-19 14:59 Andrzej Czyż
Dodano plik - 7. Uchwała Nr X.77.2019 - Zmiana WPF - 29.10.2019 r..pdf do treści 2019-11-19 14:59 Andrzej Czyż
Dodano plik - 6. Uchwała Nr 12.27.2019 RIO - opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sieniawa na lata 2019-2033.pdf do treści 2019-11-19 14:59 Andrzej Czyż
Dodano plik - 5.Uchwała Nr 12.48.2018 RIO - opinia o projekcie budżetu na 2019 rok.pdf do treści 2019-11-19 14:59 Andrzej Czyż
Dodano plik - 4.Uchwała Nr VI.55.2019 Absolutorium za 2018 r..pdf do treści 2019-11-19 14:59 Andrzej Czyż
Dodano plik - 4. Uchwała Nr XXXIX.248.2018 Absolutorium za 2017 r..pdf do treści 2019-11-19 14:59 Andrzej Czyż
Dodano plik - 3. Uchwała RIO Nr 12.41.2018 - wykonanie budżetu za 2017 rok.pdf do treści 2019-11-19 14:59 Andrzej Czyż
Dodano plik - 3. Uchwała RIO Nr 12.38.2019 - wykonanie budżetu za 2018 rok.pdf do treści 2019-11-19 14:59 Andrzej Czyż
Dodano plik - 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok.pdf do treści 2019-11-19 14:59 Andrzej Czyż
Dodano plik - 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok.pdf do treści 2019-11-19 14:59 Andrzej Czyż
Dodano plik - 1. Uchwała Nr X.76.2019 - 29.10.2019 - zmiany w budżecie.pdf do treści 2019-11-19 14:59 Andrzej Czyż
Dodano plik - 1. Uchwała Nr II.12.2018 - Uchwała Budżetowa na 2019 r..pdf do treści 2019-11-19 14:59 Andrzej Czyż
Usunięto plik - załączniki do kredytu 2019.zip z treści 2019-11-19 12:44 Andrzej Czyż
Usunięto plik - sprawozdania 2017.zip z treści 2019-11-19 12:44 Andrzej Czyż
Dodano plik - sprawozdania 2017.zip do treści 2019-11-19 12:44 Andrzej Czyż
Dodano plik - załączniki do kredytu 2019.zip do treści 2019-11-19 12:41 Andrzej Czyż
Usunięto plik - 4. Uchwała Nr XXXIX.248.2018 Absolutorium za 2017 r..pdf z treści 2019-11-19 12:40 Andrzej Czyż
Usunięto plik - 4.Uchwała Nr VI.55.2019 Absolutorium za 2018 r..pdf z treści 2019-11-19 12:40 Andrzej Czyż
Usunięto plik - 5.Uchwała Nr 12.48.2018 RIO - opinia o projekcie budżetu na 2019 rok.pdf z treści 2019-11-19 12:40 Andrzej Czyż
Usunięto plik - 6. Uchwała Nr 12.27.2019 RIO - opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sieniawa na lata 2019-2033.pdf z treści 2019-11-19 12:40 Andrzej Czyż
Usunięto plik - 7. Uchwała Nr X.77.2019 - Zmiana WPF - 29.10.2019 r..pdf z treści 2019-11-19 12:40 Andrzej Czyż
Usunięto plik - 7. Uchwała RM Nr II.13.2018 - WPF 2019-2033.pdf z treści 2019-11-19 12:40 Andrzej Czyż
Usunięto plik - 8. Uchwała Nr 12.47.2018 RIO - opinia o WPF na lata 2019-2033.pdf z treści 2019-11-19 12:40 Andrzej Czyż
Usunięto plik - 3. Uchwała RIO Nr 12.41.2018 - wykonanie budżetu za 2017 rok.pdf z treści 2019-11-19 12:40 Andrzej Czyż
Usunięto plik - 3. Uchwała RIO Nr 12.38.2019 - wykonanie budżetu za 2018 rok.pdf z treści 2019-11-19 12:40 Andrzej Czyż
Usunięto plik - 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok.pdf z treści 2019-11-19 12:40 Andrzej Czyż
Usunięto plik - 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok.pdf z treści 2019-11-19 12:40 Andrzej Czyż
Usunięto plik - 1. Uchwała Nr X.76.2019 - 29.10.2019 - zmiany w budżecie.pdf z treści 2019-11-19 12:40 Andrzej Czyż
Usunięto plik - 1. Uchwała Nr II.12.2018 - Uchwała Budżetowa na 2019 r..pdf z treści 2019-11-19 12:40 Andrzej Czyż
Dodano plik - 8. Uchwała Nr 12.47.2018 RIO - opinia o WPF na lata 2019-2033.pdf do treści 2019-11-19 12:39 Andrzej Czyż
Dodano plik - 7. Uchwała RM Nr II.13.2018 - WPF 2019-2033.pdf do treści 2019-11-19 12:39 Andrzej Czyż
Dodano plik - 7. Uchwała Nr X.77.2019 - Zmiana WPF - 29.10.2019 r..pdf do treści 2019-11-19 12:39 Andrzej Czyż
Dodano plik - 6. Uchwała Nr 12.27.2019 RIO - opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sieniawa na lata 2019-2033.pdf do treści 2019-11-19 12:39 Andrzej Czyż
Dodano plik - 5.Uchwała Nr 12.48.2018 RIO - opinia o projekcie budżetu na 2019 rok.pdf do treści 2019-11-19 12:39 Andrzej Czyż
Dodano plik - 4.Uchwała Nr VI.55.2019 Absolutorium za 2018 r..pdf do treści 2019-11-19 12:39 Andrzej Czyż
Dodano plik - 4. Uchwała Nr XXXIX.248.2018 Absolutorium za 2017 r..pdf do treści 2019-11-19 12:39 Andrzej Czyż
Dodano plik - 3. Uchwała RIO Nr 12.41.2018 - wykonanie budżetu za 2017 rok.pdf do treści 2019-11-19 12:39 Andrzej Czyż
Dodano plik - 3. Uchwała RIO Nr 12.38.2019 - wykonanie budżetu za 2018 rok.pdf do treści 2019-11-19 12:39 Andrzej Czyż
Dodano plik - 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok.pdf do treści 2019-11-19 12:39 Andrzej Czyż
Dodano plik - 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok.pdf do treści 2019-11-19 12:39 Andrzej Czyż
Dodano plik - 1. Uchwała Nr X.76.2019 - 29.10.2019 - zmiany w budżecie.pdf do treści 2019-11-19 12:39 Andrzej Czyż
Dodano plik - 1. Uchwała Nr II.12.2018 - Uchwała Budżetowa na 2019 r..pdf do treści 2019-11-19 12:39 Andrzej Czyż
Usunięto plik - 1. Uchwała Nr X.76.2019 - 29.10.2019 - zmiany w budżecie.pdf z treści 2019-11-19 12:37 Andrzej Czyż
Usunięto plik - 6. Uchwała Nr 12.27.2019 RIO - opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sieniawa na lata 2019-2033.pdf z treści 2019-11-19 12:37 Andrzej Czyż
Usunięto plik - Rb-Z za III kw. 2019 r..pdf z treści 2019-11-19 12:37 Andrzej Czyż
Usunięto plik - Rb-NDS za III kw. 2019 r..pdf z treści 2019-11-19 12:37 Andrzej Czyż
Usunięto plik - Rb-N za III kw. 2019 r..pdf z treści 2019-11-19 12:37 Andrzej Czyż
Usunięto plik - Rb-28S za III kw. 2019 r..pdf z treści 2019-11-19 12:37 Andrzej Czyż
Usunięto plik - Rb-27S za III kw. 2019 r. .pdf z treści 2019-11-19 12:37 Andrzej Czyż
Usunięto plik - Rb-Z za IV kw. 2018r..pdf z treści 2019-11-19 12:37 Andrzej Czyż
Usunięto plik - Rb-NDS za IV kw. 2018 r..pdf z treści 2019-11-19 12:37 Andrzej Czyż
Usunięto plik - Rb-N za IV kw. 2018r..pdf z treści 2019-11-19 12:37 Andrzej Czyż
Usunięto plik - Rb-28S za IV kw. 2018 r..pdf z treści 2019-11-19 12:37 Andrzej Czyż
Usunięto plik - Rb-27S za IV kw. 2018 r. .pdf z treści 2019-11-19 12:37 Andrzej Czyż
Usunięto plik - RB-Z za 2017 r..pdf z treści 2019-11-19 12:37 Andrzej Czyż
Usunięto plik - Rb-NDS za 2017 r..pdf z treści 2019-11-19 12:36 Andrzej Czyż
Usunięto plik - Rb-N za 2017 r..pdf z treści 2019-11-19 12:36 Andrzej Czyż
Usunięto plik - Rb-28S za 2017 r..pdf z treści 2019-11-19 12:36 Andrzej Czyż
Usunięto plik - Rb-27S za 2017 r..pdf z treści 2019-11-19 12:36 Andrzej Czyż
Usunięto plik - 8. Uchwała Nr 12.47.2018 RIO - opinia o WPF na lata 2019-2033.pdf z treści 2019-11-19 12:36 Andrzej Czyż
Usunięto plik - 7. Uchwała RM Nr II.13.2018 - WPF 2019-2033.pdf z treści 2019-11-19 12:36 Andrzej Czyż
Usunięto plik - 7. Uchwała Nr X.77.2019 - Zmiana WPF - 29.10.2019 r..pdf z treści 2019-11-19 12:36 Andrzej Czyż
Usunięto plik - 5.Uchwała Nr 12.48.2018 RIO - opinia o projekcie budżetu na 2019 rok.pdf z treści 2019-11-19 12:36 Andrzej Czyż
Usunięto plik - 4.Uchwała Nr VI.55.2019 Absolutorium za 2018 r..pdf z treści 2019-11-19 12:36 Andrzej Czyż
Usunięto plik - 4. Uchwała Nr XXXIX.248.2018 Absolutorium za 2017 r..pdf z treści 2019-11-19 12:36 Andrzej Czyż
Usunięto plik - 3. Uchwała RIO Nr 12.41.2018 - wykonanie budżetu za 2017 rok.pdf z treści 2019-11-19 12:36 Andrzej Czyż
Usunięto plik - 3. Uchwała RIO Nr 12.38.2019 - wykonanie budżetu za 2018 rok.pdf z treści 2019-11-19 12:36 Andrzej Czyż
Usunięto plik - 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok.pdf z treści 2019-11-19 12:36 Andrzej Czyż
Usunięto plik - 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok.pdf z treści 2019-11-19 12:36 Andrzej Czyż
Usunięto plik - 1. Uchwała Nr II.12.2018 - Uchwała Budżetowa na 2019 r..pdf z treści 2019-11-19 12:35 Andrzej Czyż
Dodano plik - 1. Uchwała Nr X.76.2019 - 29.10.2019 - zmiany w budżecie.pdf do treści 2019-11-19 12:31 Andrzej Czyż
Usunięto plik - 1. Uchwała Nr X.76.2019 - 29.10.2019 - zmiany w budżecie.pdf z treści 2019-11-19 12:31 Andrzej Czyż
Dodano plik - 6. Uchwała Nr 12.27.2019 RIO - opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sieniawa na lata 2019-2033.pdf do treści 2019-11-19 12:30 Andrzej Czyż
Usunięto plik - 6. Uchwała Nr 12.27.2019 RIO - opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sieniawa na lata 2019-2033.pdf z treści 2019-11-19 12:30 Andrzej Czyż
Dodano plik - 1. Uchwała Nr X.76.2019 - 29.10.2019 - zmiany w budżecie.pdf do treści 2019-11-19 12:29 Andrzej Czyż
Usunięto plik - 1. Uchwała Nr X.76.2019 - 29.10.2019 - zmiany w budżecie.pdf z treści 2019-11-19 12:28 Andrzej Czyż
Dodano plik - Rb-Z za III kw. 2019 r..pdf do treści 2019-11-19 09:30 Andrzej Czyż
Dodano plik - Rb-NDS za III kw. 2019 r..pdf do treści 2019-11-19 09:30 Andrzej Czyż
Dodano plik - Rb-N za III kw. 2019 r..pdf do treści 2019-11-19 09:30 Andrzej Czyż
Dodano plik - Rb-28S za III kw. 2019 r..pdf do treści 2019-11-19 09:30 Andrzej Czyż
Dodano plik - Rb-27S za III kw. 2019 r. .pdf do treści 2019-11-19 09:30 Andrzej Czyż
Dodano plik - Rb-Z za IV kw. 2018r..pdf do treści 2019-11-19 09:29 Andrzej Czyż
Dodano plik - Rb-NDS za IV kw. 2018 r..pdf do treści 2019-11-19 09:29 Andrzej Czyż
Dodano plik - Rb-N za IV kw. 2018r..pdf do treści 2019-11-19 09:29 Andrzej Czyż
Dodano plik - Rb-28S za IV kw. 2018 r..pdf do treści 2019-11-19 09:29 Andrzej Czyż
Dodano plik - Rb-27S za IV kw. 2018 r. .pdf do treści 2019-11-19 09:29 Andrzej Czyż
Dodano plik - RB-Z za 2017 r..pdf do treści 2019-11-19 09:29 Andrzej Czyż
Dodano plik - Rb-NDS za 2017 r..pdf do treści 2019-11-19 09:29 Andrzej Czyż
Dodano plik - Rb-N za 2017 r..pdf do treści 2019-11-19 09:29 Andrzej Czyż
Dodano plik - Rb-28S za 2017 r..pdf do treści 2019-11-19 09:29 Andrzej Czyż
Dodano plik - Rb-27S za 2017 r..pdf do treści 2019-11-19 09:29 Andrzej Czyż
Dodano plik - 8. Uchwała Nr 12.47.2018 RIO - opinia o WPF na lata 2019-2033.pdf do treści 2019-11-19 09:27 Andrzej Czyż
Dodano plik - 7. Uchwała RM Nr II.13.2018 - WPF 2019-2033.pdf do treści 2019-11-19 09:27 Andrzej Czyż
Dodano plik - 7. Uchwała Nr X.77.2019 - Zmiana WPF - 29.10.2019 r..pdf do treści 2019-11-19 09:27 Andrzej Czyż
Dodano plik - 6. Uchwała Nr 12.27.2019 RIO - opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sieniawa na lata 2019-2033.pdf do treści 2019-11-19 09:27 Andrzej Czyż
Dodano plik - 5.Uchwała Nr 12.48.2018 RIO - opinia o projekcie budżetu na 2019 rok.pdf do treści 2019-11-19 09:27 Andrzej Czyż
Dodano plik - 4.Uchwała Nr VI.55.2019 Absolutorium za 2018 r..pdf do treści 2019-11-19 09:27 Andrzej Czyż
Dodano plik - 4. Uchwała Nr XXXIX.248.2018 Absolutorium za 2017 r..pdf do treści 2019-11-19 09:27 Andrzej Czyż
Dodano plik - 3. Uchwała RIO Nr 12.41.2018 - wykonanie budżetu za 2017 rok.pdf do treści 2019-11-19 09:27 Andrzej Czyż
Dodano plik - 3. Uchwała RIO Nr 12.38.2019 - wykonanie budżetu za 2018 rok.pdf do treści 2019-11-19 09:27 Andrzej Czyż
Dodano plik - 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok.pdf do treści 2019-11-19 09:27 Andrzej Czyż
Dodano plik - 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok.pdf do treści 2019-11-19 09:27 Andrzej Czyż
Dodano plik - 1. Uchwała Nr X.76.2019 - 29.10.2019 - zmiany w budżecie.pdf do treści 2019-11-19 09:27 Andrzej Czyż
Dodano plik - 1. Uchwała Nr II.12.2018 - Uchwała Budżetowa na 2019 r..pdf do treści 2019-11-19 09:27 Andrzej Czyż
Dodano plik - Ogłoszenie o zamówieniu kredyt.pdf do treści 2019-11-13 11:17 Andrzej Czyż
Dodano plik - 7. Sieniawa - zał. nr 6 do siwz formularz wycena kredytu.xls do treści 2019-11-13 11:16 Andrzej Czyż
Dodano plik - 6. Sieniawa - zał nr 5 do siwz formularz ofertowy.docx do treści 2019-11-13 11:16 Andrzej Czyż
Dodano plik - 5. Sieniawa - zał. nr 4 _Ośw. grupa kapitałowa.doc do treści 2019-11-13 11:15 Andrzej Czyż
Dodano plik - 4. Sieniawa - zał nr 3_ wzór_oświadczenia-z-art-25a-ust-1-upzp-warunki-udzialu.docx do treści 2019-11-13 11:15 Andrzej Czyż
Dodano plik - 3. Sieniawa - zał nr 2_do siwz ośw. art.25a upzp - podstawy wykluczenia.docx do treści 2019-11-13 11:15 Andrzej Czyż
Dodano plik - 2. Sieniawa - zał. nr 1 do siwz_opz.docx do treści 2019-11-13 11:15 Andrzej Czyż
Dodano plik - Oświadczenie o braku zajęć egz..pdf do treści 2019-11-13 11:14 Andrzej Czyż
Dodano plik - SIWZ Kredyt.pdf do treści 2019-11-13 11:13 Andrzej Czyż
Utworzono treść 2019-11-13 11:12 Andrzej Czyż Podgląd treści
Urząd Miasta i Gminy Sieniawaul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa tel. (16) 622 73 01 email: urzad@sieniawa.pl
Wygenerowano: 01 marca 2021r. 16:42:28
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.