Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
Dodano plik - Ogłoszenie wyników-Wylewa.pdf do treści 2019-11-27 09:00 Andrzej Czyż
Dodano plik - Protokół z oceny ofert droga Wylewa.pdf do treści 2019-11-25 09:26 Andrzej Czyż
Dodano plik - Protokół otwarcia ofert droga Wylewa.pdf do treści 2019-11-21 11:36 Andrzej Czyż
Usunięto plik - oswiadczenie-art.-17-ust.-2-ustawy-Pzp.doc z treści 2019-11-20 08:43 Andrzej Czyż
Dodano plik - oswiadczenie-art.-17-ust.-2-ustawy-Pzp.doc do treści 2019-11-20 08:43 Andrzej Czyż
Dodano plik - Oś›wiadczenie Wykonawcy - art. 25a ust. 1 - spełnianie warunków udziału w postępowaniu (1).docx do treści 2019-11-20 08:43 Andrzej Czyż
Dodano plik - Oś›wiadczenie Wykonawcy - o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitał (1).docx do treści 2019-11-20 08:42 Andrzej Czyż
Usunięto plik - oswiadczenie-art.-17-ust.-2-ustawy-Pzp.doc z treści 2019-11-20 08:41 Andrzej Czyż
Usunięto plik - Oś›wiadczenie Wykonawcy - o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitał (1).docx z treści 2019-11-20 08:41 Andrzej Czyż
Usunięto plik - Oświadczenie Wykonawcy - art. 25a ust. 1 - brak podstaw do wykluczenia (1).docx z treści 2019-11-20 08:41 Andrzej Czyż
Dodano plik - Oświadczenie Wykonawcy - art. 25a ust. 1 - brak podstaw do wykluczenia (1).docx do treści 2019-11-20 08:40 Andrzej Czyż
Dodano plik - Oś›wiadczenie Wykonawcy - o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitał (1).docx do treści 2019-11-20 08:37 Andrzej Czyż
Usunięto plik - Oś›wiadczenie Wykonawcy - art. 25a ust. 1 - spełnianie warunków udziału w postępowaniu (1).docx z treści 2019-11-20 08:37 Andrzej Czyż
Usunięto plik - Oś›wiadczenie Wykonawcy - o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitał (1).docx z treści 2019-11-20 08:37 Andrzej Czyż
Usunięto plik - Oświadczenie Wykonawcy - art. 25a ust. 1 - brak podstaw do wykluczenia (1).docx z treści 2019-11-20 08:36 Andrzej Czyż
Dodano plik - Oświadczenie Wykonawcy - art. 25a ust. 1 - brak podstaw do wykluczenia (1).docx do treści 2019-11-20 08:36 Andrzej Czyż
Dodano plik - Formularz oferta (1).docx do treści 2019-11-15 08:58 Andrzej Czyż
Dodano plik - Projekt umowy (1).docx do treści 2019-11-15 08:57 Andrzej Czyż
Dodano plik - Zmiana w ogłoszeniu i w SIWZ.pdf do treści 2019-11-08 11:36 Andrzej Czyż
Dodano plik - Ogłoszenie.pdf do treści 2019-11-07 09:12 Andrzej Czyż
Dodano plik - SIWZ Wylewa.pdf do treści 2019-11-07 09:12 Andrzej Czyż
Dodano plik - Kosztorys ofertowy.pdf do treści 2019-11-07 09:11 Andrzej Czyż
Dodano plik - Przedmiar robót.pdf do treści 2019-11-07 09:11 Andrzej Czyż
Usunięto plik - Oś›wiadczenie Wykonawcy - art. 25a ust. 1 - spełnianie warunków udziału w postępowaniu (1).docx z treści 2019-11-07 09:10 Andrzej Czyż
Dodano plik - Oś›wiadczenie Wykonawcy - art. 25a ust. 1 - spełnianie warunków udziału w postępowaniu (1).docx do treści 2019-11-07 09:10 Andrzej Czyż
Dodano plik - oswiadczenie-art.-17-ust.-2-ustawy-Pzp.doc do treści 2019-11-07 09:09 Andrzej Czyż
Dodano plik - Oś›wiadczenie Wykonawcy - art. 25a ust. 1 - spełnianie warunków udziału w postępowaniu (1).docx do treści 2019-11-07 09:09 Andrzej Czyż
Dodano plik - Oś›wiadczenie Wykonawcy - o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitał (1).docx do treści 2019-11-07 09:08 Andrzej Czyż
Dodano plik - Oświadczenie Wykonawcy - art. 25a ust. 1 - brak podstaw do wykluczenia (1).docx do treści 2019-11-07 09:08 Andrzej Czyż
Dodano plik - Wykaz osób (1).docx do treści 2019-11-07 09:08 Andrzej Czyż
Dodano plik - Wykaz robót (1).docx do treści 2019-11-07 09:07 Andrzej Czyż
Dodano plik - Zobowią…zanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbę™dnych zasobów na potrzeby realizacji zamó (3).docx do treści 2019-11-07 09:07 Andrzej Czyż
Utworzono treść 2019-11-07 09:06 Andrzej Czyż Podgląd treści
powrót