Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
Dodano plik - Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu Nr RG 271.1.10.2018 Przebudowa drogi dz. nr ewid. 424, 463 w m. Pigany.pdf do treści 2018-10-26 09:59 administrator
Dodano plik - Wyjaśnienia treści siwz RG 271.1.10.2018 Przebudowa drogi na dz. nr 424, 663 w m. Pigany.pdf do treści 2018-10-18 15:36 administrator
Dodano plik - załączniki do siwz.doc do treści 2018-10-11 14:32 Eryk Ceglak
Dodano plik - SST D.05.03.05b.doc do treści 2018-10-11 14:32 Eryk Ceglak
Dodano plik - SST D.05.03.05a.doc do treści 2018-10-11 14:32 Eryk Ceglak
Dodano plik - SIWZ przebudowa drogi Pigany RG 271.1.10.2018.pdf do treści 2018-10-11 14:32 Eryk Ceglak
Dodano plik - Sieniawa D-M 00.00.00 wym. ogólne.doc do treści 2018-10-11 14:32 Eryk Ceglak
Dodano plik - Sieniawa D.04.01.01 koryto wraz z prof.i zageszczeniem.doc do treści 2018-10-11 14:32 Eryk Ceglak
Dodano plik - Przedmiar Pigany.xlsx do treści 2018-10-11 14:32 Eryk Ceglak
Dodano plik - Ogłoszenie o zamówieniu RG 271.1.10.2018 Przebudowa drogi w m. Pigany.pdf do treści 2018-10-11 14:32 Eryk Ceglak
Dodano plik - D.06.03.01+zcinanie i uzupenienie poboczy.doc do treści 2018-10-11 14:32 Eryk Ceglak
Dodano plik - D.04.04.02 podbudowa z krusz.łamanego.doc do treści 2018-10-11 14:32 Eryk Ceglak
Dodano plik - D.04.04.01 podbudowa z krusz.naturalnego.doc do treści 2018-10-11 14:32 Eryk Ceglak
Dodano plik - D - 02.03.01 wykonanie nasypów.DOC do treści 2018-10-11 14:32 Eryk Ceglak
Utworzono treść 2018-10-11 14:31 Eryk Ceglak Podgląd treści
powrót