Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
Dodano plik - Informacja z otwarcia ofert RG 271.6.2018 Przebudowa drogi na części działki nr 248,315 w m. Rudka oraz Przebudowa drogi na części działki nr 815, 872 w m. Rudka.pdf do treści 2018-09-10 14:56 administrator
Dodano plik - załączniki do siwz.doc do treści 2018-08-24 13:19 administrator
Dodano plik - SST D.05.03.05b.doc do treści 2018-08-24 13:19 administrator
Dodano plik - SST D.05.03.05a.doc do treści 2018-08-24 13:19 administrator
Dodano plik - SIWZ Przebudowa dróg w m Rudka RG 271.1.6.2018.pdf do treści 2018-08-24 13:19 administrator
Dodano plik - Sieniawa D-M 00.00.00 wym. ogólne.doc do treści 2018-08-24 13:19 administrator
Dodano plik - Sieniawa D.04.01.01 koryto wraz z prof.i zageszczeniem.doc do treści 2018-08-24 13:19 administrator
Dodano plik - Przedmiar robót Rudka 2018 c.xlsx do treści 2018-08-24 13:19 administrator
Dodano plik - Ogłoszenie o zamówieniu.pdf do treści 2018-08-24 13:19 administrator
Dodano plik - D.06.03.01+zcinanie i uzupenienie poboczy.doc do treści 2018-08-24 13:19 administrator
Dodano plik - D.04.04.02 podbudowa z krusz.łamanego.doc do treści 2018-08-24 13:19 administrator
Dodano plik - D.04.04.01 podbudowa z krusz.naturalnego.doc do treści 2018-08-24 13:19 administrator
Utworzono treść 2018-08-24 13:19 administrator Podgląd treści
powrót