Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
Dodano plik - Informacja z otwarcia ofert RG 271.1.5.2018.pdf do treści 2018-08-31 16:44 administrator
Dodano plik - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia RG 271.1.5.2018.pdf do treści 2018-08-24 13:15 administrator
Dodano plik - Modyfikacja SIwz RG 271.1.5.2018.pdf do treści 2018-08-24 13:15 administrator
Dodano plik - załączniki do siwz w wersji edytowalnej.doc do treści 2018-08-22 12:58 administrator
  • Zmieniono treść dokumentu
2018-08-16 11:53 administrator Podgląd treści
Dodano plik - SST D.05.03.05b.doc do treści 2018-08-16 11:52 administrator
Dodano plik - SST D.05.03.05a.doc do treści 2018-08-16 11:52 administrator
Dodano plik - Sieniawa D-M 00.00.00 wym. ogólne.doc do treści 2018-08-16 11:52 administrator
Dodano plik - Sieniawa D.04.01.01 koryto wraz z prof.i zageszczeniem.doc do treści 2018-08-16 11:52 administrator
Dodano plik - Przedmiar robót Rudka.xlsx do treści 2018-08-16 11:52 administrator
Dodano plik - Przebudowa drogi dz nr ewid 805,815 w m. Rudka - usuwanie skutków klęsk żywiołowych.pdf do treści 2018-08-16 11:52 administrator
Dodano plik - Ogłoszenie o zamówieniu RG 271.1.5.2018 Rudka.pdf do treści 2018-08-16 11:52 administrator
Dodano plik - D.06.03.01+zcinanie i uzupenienie poboczy.doc do treści 2018-08-16 11:52 administrator
Dodano plik - D.04.04.02 podbudowa z krusz.łamanego.doc do treści 2018-08-16 11:52 administrator
Dodano plik - D.04.04.01 podbudowa z krusz.naturalnego.doc do treści 2018-08-16 11:52 administrator
Utworzono treść 2018-08-16 11:51 administrator Podgląd treści
powrót