Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
Dodano plik - Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu Przygotowanie, dowóz i wydawanie obiadów.pdf do treści 2018-07-11 15:00 administrator
Dodano plik - Zał. Nr 6 do SIWZ i umowy wykaz uczniów.docx do treści 2018-07-03 13:40 administrator
Dodano plik - Zał. Nr 5 projekt umowy.doc do treści 2018-07-03 13:40 administrator
Dodano plik - Zał. Nr 4 doSiwz _ wykaz usług.docx do treści 2018-07-03 13:40 administrator
Dodano plik - Zał. Nr 3 do Siwz _ oświadczenie grupy kapitałowe.docx do treści 2018-07-03 13:40 administrator
Dodano plik - Zał. Nr 2 do Siwz _ oświadczenia.docx do treści 2018-07-03 13:40 administrator
Dodano plik - Zał. Nr 1 formularz ofertowy oraz 1a do formularza oferty (1).doc do treści 2018-07-03 13:40 administrator
Dodano plik - SIWZ dozywianie.docx do treści 2018-07-03 13:40 administrator
Dodano plik - Ogloszenie o zamowieniu.doc do treści 2018-07-03 13:40 administrator
Utworzono treść 2018-07-03 13:40 administrator Podgląd treści
powrót