Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
Dodano plik - Informacja z otwarcia ofert Dostawa, montaż i ustawienie wyposażenia dla hali sportowej i basenu.pdf do treści 2018-07-09 14:48 administrator
Dodano plik - Karta techniczna szafka updated.pdf do treści 2018-07-04 15:04 administrator
Dodano plik - Odpowiedzi na pytania 4 RG 271.1.3.2018.pdf do treści 2018-07-04 14:21 administrator
Dodano plik - Zmiana siwz RG 271.1.3.2018.pdf do treści 2018-07-03 14:28 administrator
Dodano plik - Zmiana ogłoszenia o zamówieniu RG 271.1.3.2018.pdf do treści 2018-07-03 14:28 administrator
Dodano plik - Odpowiedź na pytania do postępowania NR RG 271.1.3.2018.pdf do treści 2018-07-02 15:08 administrator
Dodano plik - Karta techniczna szafka.pdf do treści 2018-07-02 15:08 administrator
Dodano plik - Załącznik nr 6 siwz i formularza ofertowego - Lista wyposażenia.pdf do treści 2018-06-27 12:12 administrator
Usunięto plik - Lista dostaw.pdf z treści 2018-06-27 12:12 administrator
Dodano plik - Zał_nr_5_Wzór_umowy.doc do treści 2018-06-27 10:55 administrator
Dodano plik - Zał_nr_4_Dokumenty_dotyczące_przynależności_do_grupy_kapitałowej.doc do treści 2018-06-27 10:55 administrator
Dodano plik - Zał_nr_3_Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_oraz_spełnianiu_warunków_udziału.doc do treści 2018-06-27 10:55 administrator
Dodano plik - Zał_nr_2_Szczegółowy_opis_przedmiotu_zamówienia.pdf do treści 2018-06-27 10:55 administrator
Dodano plik - Zał_nr_2_opis_przedmiotu_zamówienia_dokumentacja_techniczna.rar do treści 2018-06-27 10:55 administrator
Dodano plik - Zał_nr_1_Wzór_oferty_na_dostawy.doc do treści 2018-06-27 10:55 administrator
Dodano plik - SIWZ_-_na_dostawę_i_usługi_Sieniawa.doc do treści 2018-06-27 10:55 administrator
Dodano plik - Opis PW-Etap II.pdf do treści 2018-06-27 10:55 administrator
Dodano plik - Opis PW-Etap I.pdf do treści 2018-06-27 10:55 administrator
Dodano plik - Ogłoszenie o zamówieniu RG 271.1.3.2018.pdf do treści 2018-06-27 10:55 administrator
Dodano plik - Lista dostaw.pdf do treści 2018-06-27 10:55 administrator
Utworzono treść 2018-06-27 10:54 administrator Podgląd treści
powrót