Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
Dodano plik - Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drogi dz nr ewid 198 206 w m Dobra w km 0+000 - 0+480.pdf do treści 2018-05-24 15:01 Eryk Ceglak
Dodano plik - SST D.05.03.05b.doc do treści 2018-05-09 11:59 administrator
Dodano plik - SST D.05.03.05a.doc do treści 2018-05-09 11:59 administrator
Dodano plik - SIWZ wraz z załącznikami Przebudowa drogi na dz. nr ew. 198, 206 w m. Dobra.doc do treści 2018-05-09 11:59 administrator
Dodano plik - Sieniawa D-M 00.00.00 wym. ogólne.doc do treści 2018-05-09 11:59 administrator
Dodano plik - Sieniawa D.04.01.01 koryto wraz z prof.i zageszczeniem.doc do treści 2018-05-09 11:59 administrator
Dodano plik - Przedmiar robót Dobra 198,206.xlsx do treści 2018-05-09 11:59 administrator
Dodano plik - Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi dz. Nr ewid. 270 w miejscowości Czerce.docx do treści 2018-05-09 11:59 administrator
Dodano plik - D.06.03.01+zcinanie i uzupenienie poboczy.doc do treści 2018-05-09 11:59 administrator
Dodano plik - D.04.04.02 podbudowa z krusz.łamanego.doc do treści 2018-05-09 11:59 administrator
Dodano plik - D.04.04.01 podbudowa z krusz.naturalnego.doc do treści 2018-05-09 11:59 administrator
Utworzono treść 2018-05-09 11:59 administrator Podgląd treści
powrót