Urząd Miasta i Gminy Sieniawa
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
Dodano plik - Odpowiedź na pytania Strona interenetowa RG 271.6.2017.pdf do treści 2017-10-18 09:01 administrator
Dodano plik - Absolutorium za 2016 rok.pdf do treści 2017-10-16 12:01 administrator
Dodano plik - Uchwała Nr 12_32_2017 RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Sieniawa kredytu.pdf do treści 2017-10-16 10:35 administrator
Dodano plik - Zał 8 do SIWZ Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.doc do treści 2017-09-20 13:57 administrator
Dodano plik - Zał 7 do SIWZ Oświadczenie o braku orzeczenia wobec wykonawcy środka zapobiegawczego zakazu ubiegania sie o zamówienie publiczne.docx do treści 2017-09-20 13:57 administrator
Dodano plik - Zał 6 do SIWZ Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.docx do treści 2017-09-20 13:57 administrator
Dodano plik - Zał 5 do siwz - oświedczenie Grupy Kapitałowe.docx do treści 2017-09-20 13:57 administrator
Dodano plik - Zał 4 do siwz - formularz ofertowy.docx do treści 2017-09-20 13:57 administrator
Dodano plik - Zał 3 do siwz - jednolity dokument zamówienia.doc do treści 2017-09-20 13:57 administrator
Dodano plik - Zał 2 do siwz - projekt umowy.docx do treści 2017-09-20 13:57 administrator
Dodano plik - Zał 1 do siwz - wykaz dok. do badania zdolności.docx do treści 2017-09-20 13:57 administrator
Dodano plik - Uchwała Nr XXX.187.2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu.pdf do treści 2017-09-20 13:57 administrator
Dodano plik - Uchwała Nr XXX.186.2017 w sprawie zmiany WPF na 2017 r..pdf do treści 2017-09-20 13:57 administrator
Dodano plik - Uchwała Nr XXX.185.2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 r..pdf do treści 2017-09-20 13:57 administrator
Dodano plik - Uchwała Nr XXIII.140.2016 w sprawie uchwalenia WPF na 2017 r..pdf do treści 2017-09-20 13:57 administrator
Dodano plik - Uchwała Nr XXIII.139.2016 w sprawie Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Sieniawa na 2017 rok.pdf do treści 2017-09-20 13:57 administrator
Dodano plik - Uchwała Nr 12.25.2017 RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.pdf do treści 2017-09-20 13:57 administrator
Dodano plik - Uchwała Nr 12.14.2017 RIO w sprawie sfinansowania deficytu budżetu .pdf do treści 2017-09-20 13:57 administrator
Dodano plik - SIWZ kredyt.docx do treści 2017-09-20 13:57 administrator
Dodano plik - Rb-Z za IV kw. 2016 r..pdf - korekta nr 1.pdf do treści 2017-09-20 13:57 administrator
Dodano plik - Rb-Z za II kw. 2017 r. - korekta nr 1.pdf do treści 2017-09-20 13:57 administrator
Dodano plik - Rb-NDS za IV kw. 2016 r. - korekta nr 1.pdf do treści 2017-09-20 13:57 administrator
Dodano plik - Rb-NDS za II kw. 2017 r. - korekta nr 1.pdf do treści 2017-09-20 13:57 administrator
Dodano plik - Rb-N za IV kw. 2016 r..pdf do treści 2017-09-20 13:57 administrator
Dodano plik - Rb-N za II kw. 2017 r. - korekta nr 1.pdf do treści 2017-09-20 13:57 administrator
Dodano plik - Rb-28S za IV kw. 2016 r..pdf - korekta nr 1.pdf do treści 2017-09-20 13:57 administrator
Dodano plik - Rb-28S za II kw. 2017 r. korekta nr 1.pdf do treści 2017-09-20 13:57 administrator
Dodano plik - RB-27S za IV kw. 2016 r. - korekta nr 1.pdf do treści 2017-09-20 13:57 administrator
Dodano plik - Rb-27S za II kw. 2017.pdf do treści 2017-09-20 13:57 administrator
Dodano plik - Opinia RIO z wyk. budżetu za 2016 rok.pdf do treści 2017-09-20 13:57 administrator
Dodano plik - Ogłoszenie o zamówieniu na usługę udzielenia kredytu bankowego długoterminowego.pdf do treści 2017-09-20 13:57 administrator
Dodano plik - Instrukcja_wypelniania_jedz.pdf do treści 2017-09-20 13:57 administrator
Dodano plik - 2017 - wykaz umów kredytowych i pożyczkowych do WPF.xls do treści 2017-09-20 13:57 administrator
Usunięto plik - Uchwała Nr XXX.185.2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 r..pdf z treści 2017-09-20 13:56 administrator
Usunięto plik - Uchwała Nr XXIII.140.2016 w sprawie uchwalenia WPF na 2017 r..pdf z treści 2017-09-20 13:56 administrator
Usunięto plik - Uchwała Nr XXIII.139.2016 w sprawie Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Sieniawa na 2017 rok.pdf z treści 2017-09-20 13:56 administrator
Usunięto plik - Uchwała Nr 12.25.2017 RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.pdf z treści 2017-09-20 13:56 administrator
Usunięto plik - Uchwała Nr 12.14.2017 RIO w sprawie sfinansowania deficytu budżetu .pdf z treści 2017-09-20 13:56 administrator
Usunięto plik - SIWZ kredyt.docx z treści 2017-09-20 13:56 administrator
Usunięto plik - Rb-Z za IV kw. 2016 r..pdf - korekta nr 1.pdf z treści 2017-09-20 13:56 administrator
Usunięto plik - Rb-Z za II kw. 2017 r. - korekta nr 1.pdf z treści 2017-09-20 13:55 administrator
Usunięto plik - Rb-NDS za IV kw. 2016 r. - korekta nr 1.pdf z treści 2017-09-20 13:55 administrator
Usunięto plik - Rb-NDS za II kw. 2017 r. - korekta nr 1.pdf z treści 2017-09-20 13:55 administrator
Usunięto plik - Rb-N za IV kw. 2016 r..pdf z treści 2017-09-20 13:55 administrator
Usunięto plik - Rb-N za II kw. 2017 r. - korekta nr 1.pdf z treści 2017-09-20 13:55 administrator
Usunięto plik - Rb-28S za IV kw. 2016 r..pdf - korekta nr 1.pdf z treści 2017-09-20 13:55 administrator
Usunięto plik - Rb-28S za II kw. 2017 r. korekta nr 1.pdf z treści 2017-09-20 13:55 administrator
Usunięto plik - Rb-27S za II kw. 2017.pdf z treści 2017-09-20 13:55 administrator
Usunięto plik - RB-27S za IV kw. 2016 r. - korekta nr 1.pdf z treści 2017-09-20 13:55 administrator
Usunięto plik - Opinia RIO z wyk. budżetu za 2016 rok.pdf z treści 2017-09-20 13:55 administrator
Usunięto plik - Ogłoszenie o zamówieniu na usługę udzielenia kredytu bankowego długoterminowego.pdf z treści 2017-09-20 13:55 administrator
Usunięto plik - Instrukcja_wypelniania_jedz.pdf z treści 2017-09-20 13:55 administrator
Usunięto plik - 2017 - wykaz umów kredytowych i pożyczkowych do WPF.xls z treści 2017-09-20 13:55 administrator
Dodano plik - SIWZ kredyt.docx do treści 2017-09-20 13:40 administrator
Dodano plik - Rb-27S za II kw. 2017.pdf do treści 2017-09-20 13:40 administrator
Dodano plik - Opinia RIO z wyk. budżetu za 2016 rok.pdf do treści 2017-09-20 13:40 administrator
Dodano plik - Instrukcja_wypelniania_jedz.pdf do treści 2017-09-20 13:40 administrator
Usunięto plik - Rb-27S.pdf z treści 2017-09-20 13:39 administrator
Usunięto plik - opinia RIO z wyk. budżetu za 2016 rok.pdf z treści 2017-09-20 13:39 administrator
Usunięto plik - instrukcja_wypelniania_jedz.pdf z treści 2017-09-20 13:39 administrator
Usunięto plik - siwz kredyt.docx z treści 2017-09-20 13:39 administrator
Dodano plik - Uchwała Nr XXX.185.2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 r..pdf do treści 2017-09-20 13:24 administrator
Dodano plik - Uchwała Nr XXIII.140.2016 w sprawie uchwalenia WPF na 2017 r..pdf do treści 2017-09-20 13:24 administrator
Dodano plik - Uchwała Nr XXIII.139.2016 w sprawie Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Sieniawa na 2017 rok.pdf do treści 2017-09-20 13:24 administrator
Dodano plik - Uchwała Nr 12.25.2017 RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.pdf do treści 2017-09-20 13:24 administrator
Dodano plik - Uchwała Nr 12.14.2017 RIO w sprawie sfinansowania deficytu budżetu .pdf do treści 2017-09-20 13:24 administrator
Dodano plik - siwz kredyt.docx do treści 2017-09-20 13:24 administrator
Dodano plik - Rb-Z za IV kw. 2016 r..pdf - korekta nr 1.pdf do treści 2017-09-20 13:24 administrator
Dodano plik - Rb-Z za II kw. 2017 r. - korekta nr 1.pdf do treści 2017-09-20 13:24 administrator
Dodano plik - Rb-NDS za IV kw. 2016 r. - korekta nr 1.pdf do treści 2017-09-20 13:24 administrator
Dodano plik - Rb-NDS za II kw. 2017 r. - korekta nr 1.pdf do treści 2017-09-20 13:24 administrator
Dodano plik - Rb-N za IV kw. 2016 r..pdf do treści 2017-09-20 13:24 administrator
Dodano plik - Rb-N za II kw. 2017 r. - korekta nr 1.pdf do treści 2017-09-20 13:24 administrator
Dodano plik - Rb-28S za IV kw. 2016 r..pdf - korekta nr 1.pdf do treści 2017-09-20 13:24 administrator
Dodano plik - Rb-28S za II kw. 2017 r. korekta nr 1.pdf do treści 2017-09-20 13:24 administrator
Dodano plik - Rb-27S.pdf do treści 2017-09-20 13:24 administrator
Dodano plik - RB-27S za IV kw. 2016 r. - korekta nr 1.pdf do treści 2017-09-20 13:24 administrator
Dodano plik - opinia RIO z wyk. budżetu za 2016 rok.pdf do treści 2017-09-20 13:24 administrator
Dodano plik - Ogłoszenie o zamówieniu na usługę udzielenia kredytu bankowego długoterminowego.pdf do treści 2017-09-20 13:24 administrator
Dodano plik - instrukcja_wypelniania_jedz.pdf do treści 2017-09-20 13:24 administrator
Dodano plik - 2017 - wykaz umów kredytowych i pożyczkowych do WPF.xls do treści 2017-09-20 13:24 administrator
Utworzono treść 2017-09-20 13:24 administrator Podgląd treści
Urząd Miasta i Gminy Sieniawaul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa tel. (16) 622 73 01 email: urzad@sieniawa.pl
Wygenerowano: 23 sierpnia 2019r. 13:00:27
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.