Urząd Miasta i Gminy Sieniawa
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Modernizacja energetyczna budynku Hali Sportowej w Sieniawie"
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłJarosław Saidło2017-03-15
Publikujący administrator - Admin 2017-03-15 13:55
Modyfikacja administrator - Admin 2017-03-15 13:56
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Leżachów, Czerwona Wola, Rudka, Wylewa"
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłJarosław Saidło2017-03-06
Publikujący administrator - Admin 2017-03-06 13:05
Modyfikacja administrator - Admin 2017-03-06 13:06
Dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Świadczenie usług odbioru i
transportu odpadów komunalnych do sortowni odpadów selektywnie zebranych i zmieszanych
do sortowni odpadów komunalnych w Giedlarowej z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa"
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2016-12-07
Publikujący administrator - Admin 2016-12-07 09:41
Modyfikacja administrator - Admin 2016-12-07 09:41
Dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: przebudowa drogi Nr 1 10910 R „Czabańskie” w miejscowości Rudka - Dobra w km 0+550-1+000 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2016-12-06
Publikujący administrator - Admin 2016-12-06 13:01
Modyfikacja administrator - Admin 2016-12-06 13:01
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowa drogi na dz. nr 722 Wylewa
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2016-11-25
Publikujący administrator - Admin 2016-11-25 17:48
Modyfikacja administrator - Admin 2016-11-25 17:49
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2016-11-24
Publikujący administrator - Admin 2016-11-24 11:13
Modyfikacja administrator - Admin 2016-11-24 11:13
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowa, przebudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Sieniawie Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Sieniawie dla poprawywarunków edukacji - budowa sali gimnastycznej wraz z basenem

Załączniki:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Plik pdf 629.99 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2016-11-07
Publikujący administrator - Admin 2016-11-07 14:23
Modyfikacja administrator - Admin 2016-11-07 14:24
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowa drogi dz. nr ewid. 510 w miejscowości Leżachów w km 0+000-0+940 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Załączniki:

Ogłoszenie wyniki postepowania Plik pdf 243.02 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2016-10-07
Publikujący administrator - Admin 2016-10-07 14:38
Modyfikacja administrator - Admin 2016-10-07 14:38
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie, dowóz i wydawanie obiadów
przygotowanie, dowóz i wydawanie obiadów w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa

Załączniki:

Ogłoszenie o wyniku postępowania Plik pdf 290.38 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2016-07-20
Publikujący administrator - Admin 2016-07-20 15:33
Modyfikacja administrator - Admin 2016-07-20 15:33
Ogłoszenie wyników postępowania Przebudowa drogi na dz. Nr ew. 124,99 w m. Dobra - Zagóra

Załączniki:

Ogłoszenie wyniki postępowania Plik pdf 445.65 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2016-04-29
Publikujący administrator - Admin 2016-05-04 09:32
Modyfikacja administrator - Admin 2016-05-04 11:19
Ogłoszenie o wyniku postępowania - przebudowa dróg gminnych
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2016-04-21
Publikujący administrator - Admin 2016-05-05 10:25
Modyfikacja administrator - Admin 2016-05-05 10:26

Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizacji zadania publicznego na "Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu Miasta i Gminy Sieniawa do ośrodka/szkoły celem realizacji rocznego przygotowania przedszkolenego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2016"

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 205.15 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2015-12-15
Publikujący -

Ogłoszenie o wyniku postępowania "Odwiert studni głębinowych S-3 bis i
S-5 bis w Piganach dla SUW Sieniawa"

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2015-12-10
Publikujący -

Dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowa drogi dz. nr ewid. 300 w miejscowości Wylewa - Kapleńskie - Borki w km 0+000-0+568 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Załączniki:

Ogłoszenie wynik postępowania Plik pdf 523.39 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2015-12-04
Publikujący -

Dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Sieniawa

Załączniki:

Ogłoszenie o wyniku postępowania Plik pdf 347.77 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2015-10-16
Publikujący -
Przygotowanie, dowóz i wydawanie obiadów w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa

Załączniki:

Ogłoszenie wyników postępowania Plik pdf 485.52 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2015-07-22
Publikujący -
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę drogi na dz. nr. ewid. 885, 894, 695/2 w miejscowości Czerwona Wola - Leżachów w km 0+000- 0+994 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Załączniki:

Ogłoszenie wyników postępowania Plik pdf 522.09 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2015-04-27
Publikujący -
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Organizację i przeprowadzenie szkoleń /kursów/

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 566.59 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2015-03-23
Publikujący -
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozbudowa sieci wodociągowej Leżachów - Dybków

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 672.16 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2015-03-05
Publikujący -
Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizacji zadania publicznego na "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Sieniawa do Specjalistycznych Ośrodków w Jarosławiu celem realizacji obowiązku szkolnego

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 208.95 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2014-12-29
Publikujący -
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamiszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta i gminy Sieniawa

Załączniki:

Ogłoszenie o wyniku postępowania Plik pdf 325.85 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2014-12-15
Publikujący -
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Udzielenie długoterminowego kredytu/pożyczki wysokości 810.000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Sieniawa

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 39.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2014-12-12
Publikujący -
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa drogi na dz.nr ewid. 748, 730, 731, 732/25 w miejscowości Wylewa w km 0+000- 0+790 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Załączniki:

Ogłoszenie Plik txt 53.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2014-11-24
Publikujący -

 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa Remizy OSP w m. Czerce.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik txt 57.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2014-11-03
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 375.54 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2014-10-31
Publikujący -
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dybków.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 561.19 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2014-10-29
Publikujący -
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa świetlicy wiejskiej w m. Paluchy.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik txt 74.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2014-10-23
Publikujący -
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa drogi na dz.nr ewid. 472 w miejscowości Pigany w km 0+000- 0+996 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Załączniki:

Wyniki postępowania.doc Plik doc 51.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2014-09-16
Publikujący -
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa drogi na dz.nr ewid. 472 w miejscowości Pigany w km 0+000- 0+996 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Załączniki:

Ogłoszenie Plik txt 49.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2014-09-11
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowa bioska sportowego w Sieniawie wraz z zagospodarowaniem terenu"

Załączniki:

Ogłoszenie o wyniku postępowania Plik pdf 561.44 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2014-08-26
Publikujący -
Urząd Miasta i Gminy Sieniawaul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa tel. (16) 622 73 01 email: urzad@sieniawa.pl
Wygenerowano: 24 kwietnia 2017r. 05:27:19
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.