Urząd Miasta i Gminy Sieniawa
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych do sortowni odpadów selektywnie zebranych i zmieszanych do sortowni odpadów komunalnych w Giedlarowej z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłJarosław Saidło2017-11-20
Publikujący administrator - Admin 2017-11-20 11:56
Modyfikacja administrator - Admin 2017-11-20 11:57
Informacja z otwarcia ofert Zakup energii elektrycznej do budynków bedących w zarządzie Gminy Sieniawa
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłJarosław Saidło2017-11-17
Publikujący administrator - Admin 2017-11-17 09:47
Modyfikacja administrator - Admin 2017-11-17 09:48
Informacja z otwarcia ofert Przebudowa drogi 270 w m. Czerce  - klęski żywiołowe.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłJarosław Saidło2017-11-16
Publikujący administrator - Admin 2017-11-16 13:38
Modyfikacja administrator - Admin 2017-11-17 10:38
Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenie kredytu bankowego długoterminowego do kwoty 7 710 000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spratę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłJarosław Saidło2017-11-15
Publikujący administrator - Admin 2017-11-15 12:02
Modyfikacja administrator - Admin 2017-11-15 12:03
Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych do sortowni odpadów selektywnie zebranych i zmieszanych do sortowni odpadów komunalnych w Giedlarowej z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłJarosław Saidło2017-11-10
Publikujący administrator - Admin 2017-11-10 15:05
Modyfikacja administrator - Admin 2017-11-14 08:53
Przebudowa drogi dz. Nr ewid. 270 w miejscowości Czerce w km 0+000- 0+850 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator12017-10-31
Publikujący administrator - Admin 2017-10-31 12:29
Modyfikacja administrator - Admin 2017-10-31 12:32
Rozwój zasobów kultury Gminy Sieniawa poprzez przebudowę i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych zespołu kościoła p.w.Sw. Jana Chrzciciela

Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert Plik doc 83.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłJarosław Saidło2017-10-17
Publikujący administrator - Admin 2017-10-17 14:11
Modyfikacja administrator - Admin 2017-10-18 08:59
Rozwój zasobów kultury Gminy Sieniawa poprzez remont, przebudowę i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych zespołu kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator12017-09-29
Publikujący administrator1 - Admin1 2017-09-29 11:50
Modyfikacja administrator - Admin 2017-10-12 15:17
Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenie kredytu bankowego długoterminowego do kwoty 7 710 000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spratę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych

Załączniki:

2017 - wykaz umów kredytowych i pożyczkowych do WPF Plik xls 41.00 KB
Absolutorium za 2016 rok Plik pdf 310.30 KB
Instrukcja_wypelniania_jedz Plik pdf 1.13 MB
Odpowiedź na pytania Strona interenetowa RG 271.6.2017 Plik pdf 1.65 MB
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę udzielenia kredytu bankowego długoterminowego Plik pdf 3.94 MB
Opinia RIO z wyk. budżetu za 2016 rok Plik pdf 1.87 MB
RB-27S za IV kw. 2016 r. - korekta nr 1 Plik pdf 729.06 KB
Rb-27S za II kw. 2017 Plik pdf 752.00 KB
Rb-28S za II kw. 2017 r. korekta nr 1 Plik pdf 1.13 MB
Rb-28S za IV kw. 2016 r..pdf - korekta nr 1 Plik pdf 1.17 MB
Rb-N za II kw. 2017 r. - korekta nr 1 Plik pdf 261.81 KB
Rb-N za IV kw. 2016 r. Plik pdf 262.28 KB
Rb-NDS za II kw. 2017 r. - korekta nr 1 Plik pdf 174.32 KB
Rb-NDS za IV kw. 2016 r. - korekta nr 1 Plik pdf 174.19 KB
Rb-Z za II kw. 2017 r. - korekta nr 1 Plik pdf 99.93 KB
Rb-Z za IV kw. 2016 r..pdf - korekta nr 1 Plik pdf 104.48 KB
SIWZ kredyt. Plik doc 53.81 KB
Uchwała Nr 12.14.2017 RIO w sprawie sfinansowania deficytu budżetu Plik pdf 92.26 KB
Uchwała Nr 12.25.2017 RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Plik pdf 130.83 KB
Uchwała Nr 12_32_2017 RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Sieniawa kredytu Plik pdf 1.07 MB
Uchwała Nr XXIII.139.2016 w sprawie Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Sieniawa na 2017 rok Plik pdf 1.37 MB
Uchwała Nr XXIII.140.2016 w sprawie uchwalenia WPF na 2017 r. Plik pdf 354.35 KB
Uchwała Nr XXX.185.2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. Plik pdf 98.37 KB
Uchwała Nr XXX.186.2017 w sprawie zmiany WPF na 2017 r. Plik pdf 3.08 MB
Uchwała Nr XXX.187.2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu Plik pdf 298.55 KB
Zał 1 do siwz - wykaz dok. do badania zdolności. Plik doc 15.66 KB
Zał 2 do siwz - projekt umowy. Plik doc 28.62 KB
Zał 3 do siwz - jednolity dokument zamówienia Plik doc 176.00 KB
Zał 4 do siwz - formularz ofertowy. Plik doc 15.10 KB
Zał 5 do siwz - oświedczenie Grupy Kapitałowe. Plik doc 13.48 KB
Zał 6 do SIWZ Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych. Plik doc 13.94 KB
Zał 7 do SIWZ Oświadczenie o braku orzeczenia wobec wykonawcy środka zapobiegawczego zakazu ubiegania sie o zamówienie publiczne. Plik doc 14.93 KB
Zał 8 do SIWZ Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych Plik doc 93.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłJarosław Saidło2017-09-20
Publikujący administrator - Admin 2017-09-20 13:24
Modyfikacja administrator - Admin 2017-10-18 09:01
Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski na realizację robót budowlanych w ramach projektu inwestycyjnego pn. „Rozwój zasobów kultury Gminy Sieniawa poprzez remont, przebudowę i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych zespołu kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela”

Załączniki:

Opis techniczny Plik pdf 11.15 MB
Wzór umowy. Plik doc 57.71 KB
Zapytanie ofertowe Plik pdf 2.39 MB
oferta wykonawcy Plik doc 58.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłWładysław Woś2017-09-08
Publikujący administrator - Admin 2017-09-08 11:07
Modyfikacja administrator - Admin 2017-09-08 11:08
Przebudowa drogi dz. Nr ewid. 617 w miejscowości Dobra w km 0+380- 0+780 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłJarosław Saidło2017-08-07
Publikujący administrator - Admin 2017-08-07 11:16
Modyfikacja administrator - Admin 2017-08-22 12:44
Przygotowanie, dowóz i wydawanie obiadów w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator12017-07-28
Publikujący administrator1 - Admin1 2017-07-28 08:16
Modyfikacja administrator - Admin 2017-08-07 11:58
Przebudowa drogi na części dz. nr 1055 w m. Rudka – Franusie , Przebudowa drogi na dz. nr 83/7 w m Pigany, Przebudowa drogi na części dz. nr 1293 w m. Rudka, Utwardzenie placu na części dz. nr ew. 802/2 w m. Czerwona Wola, Utwardzenie placu na części dz. nr ew. 271/2 w m. Czerce
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator12017-07-19
Publikujący administrator1 - Admin1 2017-07-19 10:17
Modyfikacja administrator - Admin 2017-08-16 12:08
Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego marki FS LUBLIN ŻUK A 07 o nr rejestracyjnym RPZ K 728
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłEryk Ceglak2017-06-01
Publikujący administrator - Admin 2017-06-01 21:58
Modyfikacja administrator - Admin 2017-06-01 21:59
W związaku z zamiarem udzielania zamówienia prosze o złożenie oferty na zadanie pn. "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne na terenie Gminy Sieniawa" realizowane w ramach programu priorytetowego "SYSTEM - Wspieranie działń ochrony środowiska i gosposarki wodnej relizowanych przez WFOŚiGW, Cześć I - Usuwanie wyrobów zawierających azbest"
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłPiotr Czopik2017-04-24
Publikujący administrator - Admin 2017-04-24 13:33
Modyfikacja administrator - Admin 2017-04-26 09:20
Modernizacja energetyczna budynku Hali Sportowej w Sieniawie
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Sieniawa
WytworzyłJarosław Saidło2017-02-07
Publikujący administrator - Admin 2017-02-07 10:54
Modyfikacja administrator - Admin 2017-02-28 15:28
Dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: przebudowa drogi Nr 1 10910 R „Czabańskie” w miejscowości Rudka - Dobra w km 0+550-1+000 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2016-12-02
Publikujący administrator - Admin 2016-12-02 15:07
Modyfikacja administrator - Admin 2016-12-02 15:08
Dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Świadczenie usług odbioru i
transportu odpadów komunalnych do sortowni odpadów selektywnie zebranych i zmieszanych
do sortowni odpadów komunalnych w Giedlarowej z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa"
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2016-11-28
Publikujący administrator - Admin 2016-11-28 20:46
Modyfikacja administrator - Admin 2016-11-29 10:52
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: przebudowa drogi nr 722 Wylewa usuwanie kskutków klęsk żywiołowych
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2016-11-21
Publikujący administrator - Admin 2016-11-21 12:39
Modyfikacja administrator - Admin 2016-11-21 12:39
Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych do sortowni odpadów selektywnie zebranych i zmieszanych do sortowni odpadów komunalnych w Giedlarowej z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2016-11-18
Publikujący administrator - Admin 2016-11-18 11:50
Modyfikacja administrator - Admin 2016-11-18 11:50
Przebudowa drogi Nr 1 10910 R „Czabańskie” w miejscowości Rudka - Dobra w km 0+550-1+000- usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2016-11-17
Publikujący administrator - Admin 2016-11-17 12:56
Modyfikacja administrator - Admin 2016-11-17 12:57
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: zakup energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2016-11-16
Publikujący administrator - Admin 2016-11-16 09:50
Modyfikacja administrator - Admin 2016-11-16 09:50
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2016-11-07
Publikujący administrator - Admin 2016-11-07 14:30
Modyfikacja administrator - Admin 2016-11-07 14:30
Przebudowa drogi na dz. Nr ewid. 722 w miejscowości Wylewa w km 0+000-0+474 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2016-11-04
Publikujący administrator - Admin 2016-11-04 12:43
Modyfikacja administrator - Admin 2016-11-04 12:45
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Sieniawie"

Załączniki:

Informacja Plik pdf 330.63 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2016-10-24
Publikujący administrator - Admin 2016-10-24 12:36
Modyfikacja administrator - Admin 2016-10-24 12:36
Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Sieniawie dla poprawy
warunków edukacji, 37-530 Sieniawa ul. Rynek 4

Załączniki:

Informacja Plik pdf 150.88 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2016-10-17
Publikujący administrator - Admin 2016-10-17 13:00
Modyfikacja administrator - Admin 2016-10-17 13:01
przebudowa drogi dz. nr ewid. 510 w miejscowości Leżachów w km 0+000-0+940 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Załączniki:

Protokół z otwarcia ofert Plik pdf 249.36 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2016-09-29
Publikujący administrator - Admin 2016-09-29 11:16
Modyfikacja administrator - Admin 2016-09-29 11:17
Urząd Miasta i Gminy Sieniawaul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa tel. (16) 622 73 01 email: urzad@sieniawa.pl
Wygenerowano: 15 grudnia 2017r. 12:49:39
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.