Serdecznie zapraszamy do korzystania ze stron BIP
Urzędu Miasta i Gminy w SieniawieArt. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) nakładają na urząd obowiązek tworzenia Biuletynu Informacji Publicznej, w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy w Sieniawie spełnia wymagania określone w ustawie, jak i w przepisach wykonawczych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 17 maja 2002r. (Dz. U. z 2002r. Nr 67, poz. 619).

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2009-03-05
Publikujący -