Urząd Miasta i Gminy Sieniawa
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Dotyczy postępowana o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie, dowóz i wydawanie obiadów w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa

Załączniki:

Protokół z otwarcia ofert Plik pdf 338.57 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2015-07-15
Publikujący -
Przygotowanie, dowóz i wydawanie obiadów w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2015-07-06
Publikujący -
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/kursów/treningów/terapii dla Uczestników Projektu pn. Czas na aktywność w gminie Sieniawa realizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie współfinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO i realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2015-03-09
Publikujący -

Przygotowanie, dowóz i wydawanie obiadów w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa.

Załączniki:

Odpowiedzi na pytania.doc Plik doc 19.00 KB
Ogloszenie.doc Plik doc 74.00 KB
Pozostale zalaczniki.doc Plik doc 52.00 KB
SIWZ.doc Plik doc 137.00 KB
Zal Nr 1.doc Plik doc 48.00 KB
Zal Nr 2.doc Plik doc 69.00 KB
Zal Nr 3.doc Plik doc 29.00 KB
Zal Nr 4.doc Plik doc 24.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2014-07-16
Publikujący -

 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: organizacja i przeprowadzenie szkoleń/kursów/treningów/terapii dla Uczestników Projektu pn. Czas na aktywność w gminie Sieniawa realizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie współfinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO i realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Załączniki:

Protokół z otwarcia ofert Plik pdf 270.82 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2014-03-26
Publikujący -

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/kursów/treningów/terapii dla Uczestników Projektu pn. Czas na aktywność w gminie Sieniawa realizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie współfinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO i realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2014-03-18
Publikujący -

 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu/pożyczki wysokości: 450.000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Sieniawa.

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2013-11-26
Publikujący -

Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa informuje, że w dniach 6.11.2013 r. do dnia 19.11.2013 r. trwają konsultacje społeczne w sprawie opracowanego przez Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej  „LISPUS” na zlecenie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie,   Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pn.: „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie- Biłgoraj – Sieniawa- Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku : Granica województwa podkarpackiego km 115+875 do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w km 144+561 w miejscowości Gorliczyna”

Wersja papierowa programu jest dostępna w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie pok. Nr 11 w godzinach 7,30 – 15,30 od poniedziałku do piątku, natomiast wersja elektroniczna opublikowana jest na BIP Urzędu Miasta i Gminy Sieniawa
Wszelkie uwagi i wnioski można składać w w miejscu wyłożenia dokumentacji tj pokój 11 Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie w godzinach pracy urzędu.
 

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2013-11-06
Publikujący -

 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie, dowóz i wydawanie obiadów w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa.

Załączniki:

Dokumentacja Plik rar 25.40 KB
Ogłoszenie Plik doc 58.50 KB
SIWZ Plik doc 123.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2013-07-26
Publikujący -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/kursów/treningów/terapii dla Uczestników Projektu pn. Czas na aktywność w gminie Sieniawa realizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie współfinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO i realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.  

Załączniki:

Informacja Plik pdf 213.85 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2013-06-27
Publikujący -

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/kursów/treningów/terapii dla Uczestników Projektu pn. Czas na aktywność w gminie Sieniawa realizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie współfinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO i realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2013-06-19
Publikujący -

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu/pożyczki wysokości 1 500.000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przez Miasto i Gminę Sieniawa 

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2013-05-27
Publikujący -

Organizacja i przeprowadzenie kursów dla Uczestników Projektu pn. Czas na aktywność w gminie Sieniawa realizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie współfinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO i realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 50.00 KB
SIWZ Plik doc 136.00 KB
Załączniki Plik rar 387.76 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2012-08-31
Publikujący -

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup dostawa oraz montaż komputerów i innych pomocy dydaktycznych spełniających wymogi rządowego programu - Cyfrowa Szkoła wraz z instalacją i uruchomieniem w Szkole Podstawowej w Sieniawie. 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 41.50 KB
Siwz wraz z załącznikami Plik rar 69.32 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2012-08-23
Publikujący -

Zakup i dostawa pomocy naukowych, sprzętu multimedialnego oraz mebli szkolnych dla szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Sieniawa w ramach realizacji projektu Pomoc i rozwój - szkoła bez barier i trudności.  

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 37.50 KB
Siwz wraz z załącznikami Plik rar 531.90 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2012-08-06
Publikujący -

Przeprowadzenie usług edukacyjnych dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych z Gminy Sieniawa w ramach projektu - Pomoc i rozwój - szkoła bez barier i trudności. 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 105.00 KB
SIWZ wraz z załącznikami Plik rar 537.52 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2012-08-06
Publikujący -

Przygotowanie, dowóz i wydawanie obiadów w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa. 

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2012-07-13
Publikujący -

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/ kursów/ treningów/ terapii dla Uczestników Projektu pn. Czas na aktywność w gminie Sieniawa realizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie współfinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO i realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2012-06-06
Publikujący -

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz warsztatów z psychologiem dla Uczestników Projektu pn. Czas na aktywność w gminie Sieniawa realizowanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie współfinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO i realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 

Załączniki:

Modyfikacja SIWZ Plik doc 296.50 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Plik doc 24.50 KB
Ogłoszenie Plik doc 67.00 KB
SIWZ Plik doc 163.00 KB
Załącznik Plik rar 425.48 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2011-09-19
Publikujący -

Przygotowanie, dowóz i wydawanie obiadów w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa. 

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2011-08-16
Publikujący -

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu/pożyczki  wysokości 2 000.000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Sieniawa

 

 

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator12011-07-12
Publikujący -

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla Uczestników Projektu pn. Czas na aktywność w gminie Sieniawa - realizowanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie współfinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO i realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 

Załączniki:

Odpowiedzi na pytania Plik doc 21.00 KB
Ogłoszenie Plik doc 52.00 KB
SIWZ Plik doc 143.00 KB
Zalaczniki Plik rar 474.76 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2011-06-09
Publikujący -

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu/pożyczki wysokości 400.000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Sieniawa.

Załączniki:

Dokumentacja Plik rar 46.82 MB
Ogłoszenie Plik doc 84.50 KB
SIWZ z załącznikam Plik doc 336.50 KB
Uchwała Nr 12_94_2010 Plik pdf 2.49 MB
Wyjaśnienia do SIWZ Plik txt 26.38 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2010-12-03
Publikujący -

Załączniki:

SWIZ Plik zip 69.19 KB
Ogłoszenie Plik doc 96.00 KB
więcej
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator12010-08-02
Publikujący -

 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu-pożyczki wysokości 1.500.000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Sieniawa.

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2010-06-28
Publikujący -

Przedmiotem zamówienia jest Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla: uczestników projektu pn. Czas na aktywność w gminie Sieniawa realizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie współfinansowanego ze środków Europejskiego Finduszu Społecznego i realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 67.00 KB
SIWZ Plik doc 459.60 KB
Załączniki Plik doc 435.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2010-06-01
Publikujący -

Konkurs otwarty ofert na realizację zadania z zakresu: szkolenie sportowe, doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej mieszkańców Miasta i Gminy Sieniawa w 2010 r. 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 35.00 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2010-02-22
Publikujący -

Przygotowywanie, dowóz i wydawanie obiadów w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 50.50 KB
SIWZ Plik doc 228.50 KB
Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2009-12-18
Publikujący -

Udzielenie długoterminowej pożyczki – kredytu w wysokości 2 000 000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Sieniawa.

Podmiot publikującyUrzad Miasta i Gminy Sieniawa
Wytworzyładministrator2009-10-30
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta i Gminy Sieniawaul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa tel. (16) 622 73 01 email: urzad@sieniawa.pl
Wygenerowano: 21 lipca 2018r. 17:16:21
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.